Coordinació Centre Socioeducatiu (Rotllana – Igualada)

Camins Fundació Social Escola Pia

Respondre el formulari

Fins el 30/06/2024


SALARI: Sou brut anual d’acord amb les hores de contractació i el conveni d’acció social.

El projecte:

 • El Centre Obert Rotllana Balmes és un servei d’intervenció socioeducativa adreçat a infants i adolescents de 8 a 16 anys i a les seves famílies dels districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia.
 • La seva finalitat és donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’oci, així com compensar deficiències socioeducatives mitjançant el treball individualitzat, grupal, familiar i el treball en xarxa i comunitari. Ofereixen també activitats adreçades a les famílies.

Cerquem:

 • Persona que coordini el Centre Obert Rotllana Balmes i sigui el o la referent del grup de 3r i 4t de primària i de 3r i 4t d’ESO. Referent de Camins a l’Escola Pia Balmes.

Els requisits pel lloc de treball són els següents:

 • Imprescindible titulació universitària d’educació social. No es valoraran currículums amb altres titulacions de l’àmbit social.
 • Imprescindible titulació de monitor i/o director de lleure.
 • Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Experiència mínima d’un o dos anys d’intervenció directa, com a referent de grup, d’infants o adolescents en situació de vulnerabilitat o risc social.
 • Experiència en coordinació d’equips.

Principals funcions:

 • Programació, dinamització i avaluació de la intervenció socioeducativa amb el grup d’infants.
 • Disseny, planificació, execució i avaluació del Pla d’Activitats.
 • Elaboració i seguiment de Plans Educatius Individualitzats.
 • Realització de tutories i entrevistes amb famílies.
 • Coordinació amb els diferents agents del territori: Serveis socials, SEAIA, centres educatius, espais de participació comunitària.
 • Liderar i coordinar l’actuació conjunta dels professionals de l’equip.
 • Garantir i participar en les xarxes d’atenció a la infància i l’adolescència existents en l’entorn.
 • Acompanyament i coordinació amb els voluntaris i personal en pràctiques que intervenen amb el grup.
 • Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives a partir dels objectius establerts.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment amb infants.
 • Participació a les activitats de l’escola: Taula de Presència, Festa de l’Escola…

Inici i durada del contracte i horari:

 • Incorporació setembre del 2024, 38,5 hores repartides de dilluns a divendres de 16 a 20h + quatre matins a repartir les hores. D’altra banda, es treballa algun dissabte puntual (un o dos) i les hores es recuperen durant el curs. Tanmateix, un cap de setmana del mes de juny es marxa de colònies amb tot el Centre Obert.
Ves al contingut