Coordinació casal estiu

L'ESGUARD SCCL

Fins el 12/02/2024


SALARI: Depèn de la etapa (mirar descripció).

PERFIL DE LA PERSONA COORDINADORA:

La persona coordinadora és la persona que té una visió global de l’equip i del projecte educatiu de la cooperativa a l’escola durant el casal d’estiu. S’encarrega de fer el seguiment pedagògic de l’equip i vetlla perquè totes les membres se sentin còmodes i puguin desenvolupar correctament la seva funció dins l’equip. És la persona que fa d’enllaç entre l’equip d’educadores i les famílies dels infants, així com la resta de la cooperativa, treballant conjuntament amb la resta de coordinacions per assolir els objectius comuns i comunicant-se periòdicament amb l’Àrea de Projectes. Característiques del perfil de coordinació:

➢ Capacitat d’exercir un lideratge amb la resta de l’equip, detectant les mancances i les fortaleses d’aquest i desenvolupant-les per tal de millorar. Ha de poder promoure un equip cohesionat, coordinat i sòlid, capaç de gestionar les situacions que es puguin donar en el dia a dia de la nostra tasca educativa.
➢ Ha de ser assertiva per tal d’entendre, ser capaç de gestionar i comunicar bé en qualsevol situació de conflicte o davant de qualsevol incidència.
➢ Ha de ser proactiva i avançar-se i preveure qualsevol situació que pugui sorgir però també ha de ser resolutiva davant de qualsevol situació espontània. Ha de tenir els recursos per poder gestionar situacions que de vegades són noves en el dia a dia.
➢ Ha de generar confiança per ser una persona que pugui resoldre dubtes, inquietuds, etc. I ha de tenir escolta activa acompanyada d’estar molt atenta a l’entorn per detectar necessitats i poder anticipar-se.
➢ Coneixedora del projecte educatiu del casal d’estiu i de l’escola, convençuda del mateix per poder-lo explicar, executar-lo i viure’l.
➢ Ha de ser capaç de recollir les diferents necessitats dels diferents agents (equip, famílies, infants etc) i ser un punt de conciliació i de trobada tenint una visió global del projecte.
➢ Ha de tenir recursos per poder fer un suport pedagògic i un acompanyament acurat a cada membre de l’equip de monitores.
➢ Ha de ser una persona responsable, organitzada i constant, ja que sorgeixen moltes coses a gestionar i si no es té una constància en realitzar les tasques pot generar desatenció d’alguns aspectes.
➢ Capacitat d’entomar crítiques i construir-les en positiu per construir un projecte millor, així com també d’anàlisi propi i coneixedora de les seves pròpies mancances per treballar-les.
➢ Ser flexible i adaptar-se a les situacions, a les propostes de l’equip i de les famílies.

TASQUES GENERALS A DESENVOLUPAR:

Pedagògiques:

 • Fer el seguiment pedagògic de l’equip de monitoratge, juntament amb l’àrea de projectes de l’Esguard.
 • Liderar l’equip motor del casal d’estiu.
 • Organitzar els grups d’infants i l’equip d’educadores.
 • Liderar les reunions d’equip per garantir que el projecte educatiu de L’esguard es dugui a terme.
 • Acompanyar a l’equip, gestionar conflictes i incidències, aportar recursos quan calgui i donar suport a les activitats i sortides programades durant el casal.
 • Comunicació fluïda amb famílies i altres agents de la comunitat educativa.
 • Preparar i realitzar les reunions informatives de famílies.
 • Organitzar i comprar el material fungible i no fungible.
 • Participar en la preparació dels diferents espais i activitats del casal.

Tècniques-administratives:

 • Passar llistes d’assistència (registre dels infants diaris, de faltes justificades/becats…).
 • Gestionar altes, baixes i incidències de l’equip de monitors/es (registre a través d’excels).
 • Revisió i contestació del correu electrònic i de WhatsApp.
 • Control de bestretes i factures.

REQUISITS I ASPECTES FORMATIUS:

 • Carnet de director/a de lleure.
 • Tenir formació de l’àmbit d’educació formal i/o informal.
 • Tenir experiència en el lleure associatiu o altres espais de lleure.
 • Un mínim de 2-4 anys d’experiència en el monitoratge.
 • Tenir formació i/o experiència en la gestió d’equips.
 • Persona propera al barri/poble/ciutat per així estar més vinculada amb l’entorn proper a l’escola i el seu context educatiu (famílies, infants, territori…).

CONDICIONS LABORALS:

 • Jornada i horari laboral:
 • Del 26 de febrer al 2 d’abril 10h setmanals – 429,72€ bruts mensuals.
 • Del 3 d’abril al 4 de maig 20h o 25h setmanals (depenent de l’escola) – 859,11€ (20h) o 1.074,29€ (25h) bruts mensuals.
 • Del 5 de maig al 23 de juny: 15h o 18,75h setmanals (depenent de l’escola) – 644,58€ (15h) o 805,73€ (18,75h) bruts mensuals.
 • Del 24 de juny al 28 de juliol jornada completa durant el casal (37,5 hores a la setmana) – 1.611,46€ € bruts mensuals.
 • Categoria laboral: coordinador/a d’activitats (III Conveni Col·lectiu de lleure).
Skip to content