Convocatòria plaça d’Administració

Associació Internacional d'Enginyeria Sense Fronteres

Fins el 22/12/2023


SALARI: 13.737 € bruts anuals.

CONTEXT DE LA DEMANDA

ESF és una associació de cooperació al desenvolupament formada per professionals, docents i estudiants, principalment persones voluntàries, que treballem per garantir l’accés universal als serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions, respectant sempre les característiques culturals i tècniques de cada territori. Treballem per a construir una societat mundial justa i solidària i per posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà.

En concret l’oferta s’emmarca en la substitució d’una baixa. Les tasques corresponents es duran a terme amb el suport i seguiment del responsable de comptabilitat i finances.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 • Centralització de compres, seguiment de proveïdors i pagaments.
 • Gestió de la caixeta de l’entitat.
 • Seguiment de la legalitat de l’entitat (aplicació i seguiment de noves normatives, gestió de les assegurances, tramitació de documentació oficial).
 • Seguiment i cures del personal de seu i expatriat (Benvinguda i seguiment de les noves incorporacions, preparació i seguiment de les reunions de personal, etc).
 • Realització i seguiment del pressupost d’estructura (amb el suport del responsable de comptabilitat).
 • Gestió administrativa de convenis, acords laborals, protocols, etc.
 • Control i seguiment del material i l’immobilitzat de l’entitat.
 •  Manteniment i ordre del local de l’entitat.
 • Altres tasques habituals de la funció d’administració:
  • Gestió de nòmines (conjuntament amb la gestoria de l’entitat)
  • Realització de la remesa d’associats
  • Acompanyament i supervisió de les places se suport (ACOL i SOC)

Es valorarà:

 • Experiència de treball en un lloc similar.
 • Bon domini d’office i d’eines de Google.
 • Capacitat d’autogestió.
 • Experiència o relació amb l’àmbit del tercer sector i/o cooperatives.
 • Experiència com a sòcia o voluntària activa d’ESF o organitzacions afins.
 • Capacitat de coordinació així com treball amb voluntariat.

CONDICIONS DE L’OFERTA

 • Jornada: Mitja jornada amb possibilitat d’ampliació (17,5 hores setmanals, ja que a ESF la jornada completa correspon a 35h setmanals)
 • Durada: mínim 6 mesos amb possibilitat d’ampliació (es cobreix una baixa)
 • Lloc de treball: seu d’Enginyeria Sense Fronteres a Barcelona (c/ Mandoni 4, baixos)
 • Data d’incorporació: gener 2024
 • Flexibilitat horària i possibilitat de teletreball a partir del 3 mes.

REFERÈNCIES PER A CONTACTES

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivació en pdf, a: organitzacio@esf-cat.org, indicant la referència REF: 2023/Administració

DATA LÍMIT PER A L’ENVIAMENT DE CV: 22 de desembre de 2023

Skip to content