Convocatòria per cobrir una plaça de dinamització del casal de barri prosperitat

Casal de Barri Prosperitat

Fins el 07/02/2023


SALARI: 1.710 € per 14 pagues, 23.940 € bruts anuals.

CONVOCATÒRIA

La Prosperitat Cultura en Acció 2 obre convocatòria per a la selecció i contractació d’una persona responsable de la dinamització del Casal de Barri Prosperitat.

DEFINICIÓ DE FUNCIONS

 • Gestió general de la programació. Elaboració, juntament amb la Comissió de programació, del programa mensual d’activitats i exposicions del Casal de Barri Prosperitat.
 • Aplicació de la perspectiva de gènere en la seva àrea de treball.
 • Referent de la regidoria d’actes i espectacles, així com del muntatge d’exposicions.
 • Gestió de la comunicació; elaboració materials de difusió; actualització de xarxes socials, pàgina web, butlletí electrònic…
 • Suport tècnic i logístic a les iniciatives i projectes que hi arribin de col·lectius i entitats, donant prioritat als criteris de proximitat i d’interès comú i comunitari.
 • Treball en equip per cobrir actes que es realitzin al Casal o en els quals el Casal hi participi (Festa Major, Cicle anual de festes populars…).
 • Atenció i informació al públic.
 • Participació en els espais de decisió del Casal, especialment en l’Assemblea Gestora i en les comissions de treball que ho requereixin.
 • Elaboració i seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i de l’elaboració de les memòries requerides.

ES REQUEREIX

 • Capacitat de treball en equip i organització.
 • Actitud oberta, dinàmica i flexible.
 • Experiència en el teixit social i associatiu, així com en la dinamització comunitària.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a les activitats i necessitats.
 • Coneixements avançats d’ofimàtica, internet, xarxes socials i sistemes operatius Windows i Linux.
 • Experiència en l’ús d’eines de disseny gràfic.
 • Català i castellà parlats i escrits.

ES VALORARÀ

 • Formació específica en l’àmbit de l’animació sociocultural, la gestió cultural, l’educació social o la perspectiva de gènere.
 • Interès per les arts i la cultura, i coneixement d’eines i tècniques vinculades a la gestió i la producció cultural.
 • Coneixement i vinculació amb el territori, el projecte del Casal de Barri i el teixit associatiu de Prosperitat i Nou Barris.
 • Habilitats socials, relacionals i de gestió de conflictes.
 • Altres idiomes.
 • Coneixements tècnics de so i llums.

En favor de la paritat de l’equip de treball, en cas de similitud de perfils es prioritzaran les candidatures de dones i identitats dissidents.

CONDICIONS GENERALS

 • Jornada laboral de 37,5 h, flexibles en funció de les necessitats del projecte i les responsabilitats del càrrec (algunes hores nocturnes i en dies festius, aplicant-se les condicions del Conveni del Lleure).
 • Incorporació: 1 de març de 2023.

PRESENTACIÓ CV

 • El currículum es lliurarà personalment, juntament amb una carta de motivació, en un sobre tancat mida din-A4, a la secretaria del Casal de Barri Prosperitat (horari: de dilluns a divendres, de 10:00h a 14:00h i de 17:00h a 21:00h).
 • Data màxima de presentació: 7 de febrer de 2023.
Skip to content