Convocatòria per cobrir la plaça de Gerència Esplais Catalans

Esplais Catalans

Respondre el formulari

Fins el 14/05/2023


SALARI: Segons l’escala salarial de l’entitat i 6 mesos de prova (Sou brut: 31.000 €/any).

Amigues i amics,
amb la present volem comunicar-vos que hem obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir la plaça de Gerència d’Esplais Catalans.

El termini finalitza el dia 14 de maig

Els currículums i les cartes de motivació les heu de fer arribar mitjançant el següent formulari: https://infoesplac.typeform.com/to/CSoDJeNH

Funcions del lloc de treball:

 • Responsable de la gestió econòmica: Planificació i seguiment pressupostari de l’entitat, anàlisi dels estats comptables, financers i de liquiditat. Coordinació de la gestió de subvencions, convenis i altres fons de finançament. Elaboració de la documentació econòmica de l’entitat i facilitar la presa de decisions en l’àrea econòmica.
 • Lideratge i gestió d’equips: Seguiment continuat del personal. Planificació i coordinació del treball de la Secretaria tècnica, establiment d’objectius i definició de la metodologia de treball i les formacions. Avaluació del rendiment/resultats del personal i promoció del treball en equip. Lideratge i gestió de la Secretaria tècnica.
 • Lideratge tècnic dels projectes i subvencions: Seguiment i avaluació continuada dels Caps d’àrea (Cap de Projectes i Cap de Comunicació) en relació als projectes del pla de treball anual. Planificació estratègica en concordança amb la missió i la visió de
  l’entitat. Reunions de treball i coordinació d’equips. Supervisió i redacció del pla de treball, projectes, memòries i pressupostos. Relació i interlocució amb les administracions locals, autonòmiques i estatals.
 • Suport tècnic a la tasca de la Junta de l’entitat: Preparació de documentació, informes, assessoraments, escenaris per a facilitar la presa de decisions. Execució i seguiment d’acords presos. Execució delegada del pla de treball anual per adaptar l’organització tècnica a les accions que se’n deriven. I representació delegada de l’associació quan s’escau.

També tenir en compte que l’entitat destinarà temps a la formació i al relleu en les tasques específiques del lloc de treball.

Es demana:

 • Formació reglada d’estudis superiors.
 • Coneixements de gestió econòmica i fiscal.e
 • Capacitat de lideratge, i gestió d’equips i treball en equip.
 • Tenir menys de 35 anys.
 • Nivell alt de català i castellà.
 • Bones habilitats comunicatives i competència escrita: redacció de correus, memòries, informes i altra documentació.
 • Comunicació clara i assertiva.
 • Domini del paquet office, correu electrònic, Google Apps.
 • Capacitat d’organització i gestió del temps.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme i es valorarà que sigui en l’àmbit educatiu i els esplais.
 • Compromís amb els valors d’Esplais Catalans.

Es valorarà:

 • Coneixement de treball per projectes.
 • Experiència en les funcions descrites.
 • Titulació específica (màsters o postgraus en gestió econòmica, empresarial, gestió d’equips…)
 • Facilitat per conèixer noves eines de treball.
 • Coneixements d’altres idiomes.
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació.
 • Carnet de conduir i vehicle disponible.

Condicions laborals:

 • Contracte indefinit de 37,5 hores setmanals.
 • Incorporació a inicis de juny.
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.

Tot esperant rebre les vostres sol·licituds, rebeu una molt cordial salutació.

 

Skip to content