Convocatòria d’una plaça de Tècnica de Projectes i Administració

Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge

Respondre el formulari

Fins el 06/01/2023


SALARI: 10.250,00€ bruts anuals i 10.670,00€ bruts anuals a partir dels sis mesos.

La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, que aplega les tres associacions de l’escoltisme català, obre una convocatòria per tal de contractar una persona per cobrir la plaça de Tècnica de Projectes i Administració.

Descripció de la plaça: 

Ser la responsable de la redacció, gestió i justificació de projectes, del suport en la gestió, coordinació i difusió i comunicació dels projectes i activitats de l’entitat (projectes internacionals, trobades, formacions…) i de totes les tasques ordinàries (administratives, econòmiques i de gestió).

Funcions:

 • Presentació, seguiment i justificació dels projectes i subvencions de l’entitat.
 • Suport tècnic a les diferents àrees i projectes de la Federació.
 • Suport tècnic en els projectes i les relacions internacionals de la Federació.
 • Suport tècnic en la organització d’esdeveniments i trobades federatives.
 • Tasques de comunicació i de difusió dels projectes engegats (webs, xarxes i campanyes).
 • Portar la comptabilitat de l’entitat amb la supervisió de l’Administrador de la FCEG.
 • Interlocució amb totes les administracions amb qui té relació la FCEG per a temes administratius i de gestió.
 • Participació a les reunions de seguiment de temes tècnics (Comissió Executiva) i a les reunions de la junta directiva (Consell Permanent).

Requisits:

 • Experiència en la gestió tècnica, especialment econòmica, en entitats sense ànim de lucre.
 • Nivell C de català.
 • Nivell B2 d’anglès o coneixement equivalent.
 • Coneixements informàtics sòlids (entorn Linux, paquet Office, TIC).
 • Coneixements en comunicació, disseny i/o eines d’edició gràfica.
 • Trajectòria personal en l’associacionisme juvenil.
 • Coneixement de l’escoltisme català.
 • Flexibilitat horària i disponibilitat en algunes tardes i caps de setmana puntuals.

Competències transversals:

 • Capacitat d’organització i gestió de projectes.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi d’informació i comunicació escrita.
 • Redacció i justificació de subvencions.
 • Iniciativa pròpia i rigorositat.
 • Motivació i lideratge del treball autònom.
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació al canvi.

Es valorarà:

 • Estudis complementaris en comunicació escrita.
 • Estudis en gestió i administració d’entitats no lucratives o similars.
 • Experiència en gestió de projectes internacionals.
 • Coneixement de la dimensió internacional de l’escoltisme i guiatge (WOSM i WAGGGS).

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a càrrec de la FCEG amb un període de prova de dos mesos.
 • Jornada de 20 hores setmanals.
 • Incorporació a mitjans de gener del 2023.
 • Lloc de treball a Barcelona o a Valldoreix.
 • Horari flexible i amb dies de teletreball opcional.

Termini de recepció de currículums:

Skip to content