Consergeria a la Llar Mambré (caps de setmana i festius)

Fundació Mambré

Fins el 05/04/2024


SALARI: Segons conveni d’acció social i segons vàlua.

La Fundació Mambré necessita incorporar una persona tasques de consergeria a la Llar Mambré, allotjament residencial amb suport educatiu per a persones en vulnerabilitat social, i suport administratiu a l’entitat.

Funcions:

 • Atendre les peticions de les persones residents i comunicar-les a la coordinació.
 • Atenció telefònica.
 • Acompanyar de forma empàtica i conciliadora a la bona convivència a la Llar.
 • Realitzar les tasques de manteniment que no requereixin de serveis tècnics especialitzats dins de treballs d’electricitat, lampisteria, pintura, climatització, fusteria, treballs d’obra, manyeria:
 • Canviar bombetes i distints components dels fluorescents.
 • Reparar endolls, interruptors i connexions.
 • Ajustar aixetes i desguassos.
 • Penjar quadres i taulers.
 • Pintar petites brutícies en mobles, portes i parets.
 • Canviar vàlvules i boies de sanitaris.
 • Desembossar les cisternes dels WC.
 • Col·locar rajoles que hagin caigut.
 • Reparar, ajustar i greixar panys, frontisses, baldons, passadors i elements similars.
 • Revisar i reposar els materials de la Llar.
 • Vigilar l’estat de la Llar Mambré i el funcionament de les seves instal·lacions i comunicar qualsevol anomalia.
 • Realitzar tasques de suport a la gestió administrativa i la gestió de dades i informació en bases de dades de l’entitat.
 • Altres tasques que se li encomanin.

REQUISITS

 • Experiència mínima d’1 any en lloc de treball equivalent: consergeria i/o auxiliar d’administració.
 • Formació mínima requerida: graduat escolar. Es valorarà cicle formatiu en manteniment i/o en àmbit administratiu.
 • Es valorarà experiència al tercer sector social i sensibilitat en habitatge social.
 • Domini de programari d’ofimàtica, bases de dades i eines d’Internet.
 • Domini del català i castellà.
 • Certificat de no antecedents de delictes de naturalesa sexual.

CONDICIONS

 • Contracte a temps parcial (25 hores setmanals) en dissabtes, diumenges i festius de 10 a 20h.
 • Lloc de treball: Barcelona, districte Guinardó.
 • Incorporació immediata.
Skip to content