Cerquem una persona com a cap àrea de formació – E2O

Fundació Comtal

Enviar CV a seleccio@comtal.org

Fins el 15/07/2024


SALARI: 31.000€ bruts anuals x 14 pagues.

Perfil general i funcions:

 • Assumpció de la missió de l’entitat.
 • Capacitat de treball i presa de decisions.
 • Polivalència, iniciativa i capacitat crítica.
 • Saber treballar en equip.
 • Orientació cap a resultats.
 • Habilitats per a la gestió.

Perfil Específic:

 • Formació universitària en l’àmbit.
 • Català i castellà parlat i escrit.
 • Domini d’eines d’ofimàtica i competències.
 • Experiència mínima de tres anys en l’àmbit formatiu, principalment educació no reglada i laboral.
 • Coneixement del tercer sector no lucratiu i específicament de l’àmbit d’església (valorable)

Tasques i coneixements:

 • Responsable de l’Àrea que inclou els programes formatius i laborals de l’entitat.
 • Coordinació, gestió i supervisió pedagògica dels projectes.
 • Definició dels objectius ,execució ,seguiment i anàlisi de la planificació anual segons el pla estratègic..
 • Supervisió de la gestió operativa de l´àrea.
 • Realització amb l’àrea de Gestió del pressupost anual i seguiment del mateix.
 • Preparació dels informes per a la Direcció i Patronat
 • Preparació i suport a les auditories anuals
 • Preparació d’ajuts i subvencions de l’Àrea.
 • Confecció i revisió de la memòria anual
 • Justificació pedagògica de les subvencions
 • Representació en temes generals de la Fundació i en comissions, xarxes, i reunions amb l’administració en temes corresponents a l´àrea.

Cerquem un/a professional:

 • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant imprevistos i incidències, mediació i resolució.
 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos.
 • Persona dinàmica, positiva.
Ves al contingut