CAP DE SECCIÓ SERVEIS INDUSTRIALS – CET

Fundació Tallers

Fins el 16/12/2022


SALARI: 1.692.92€ x 14 pagues.

Requisits:

 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials o Màster Universitari en Enginyeria Industrial o Cicle Formatiu de Grau Superior en Programació de la Producció o Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.
 • O bé Cicle formatiu de grau superior en la branca de Serveis socioculturals i a la comunitat, amb l’especialitat d’integració social, o bé, d’una llicenciatura o títol universitari de grau en Psciologia, en Educació Social, en Treball Social o en teràpia Ocupacional.
 • Carnet de conduir.
 • Competències: treball en equip, habilitat per la gestió d’equips, organització, responsabilitat, autonomia,capacitat resolutiva, resistencia a la pressió i la frustració, habilitats comunicatives, actitud positiva, orientació social, lideratge.
 • Nivell mitjà/alt paquet Office.

Es valorarà:

 • Experiència en lloc de treball similar: CET i/o Serveis Industrials.
 • Coneixament amb processos productius i logistica de magatzems.
 • Certificat de discapacitat i/o amb perfil requisits DONO (demandant ocupacio no ocupada).

Tasques a realitzar:
Respecte a l’activitat productiva:

 • Control de la producció a través del ERP de l’empresa.
 • Planificació de la capacitat productiva versus les necessitats dels clients.
 • Control temps de producció i dates d’entrega.
 • Controls de qualitat.
 • Documentar les reclamacions internes i externes. Portar a terme les mesures correctives que s’acordin.
 • Elaborar o actualitzar ITOs.
 • Seguir els protocols de qualitat definits.
 • Supervisar que s’estigui fent correctament el control estocs, entrada i sortida de material.
 • Interlocució amb el client (via @ o telefònica).

Respecte a l’atenció de les persones:

 • Supervisar la planificació de feina que realitzen els referents.
 • Responsable de vetllar de la seguretat de les persones.
 • Comunica junt amb les referents de l’àra a l’equip d’EMS i la responsable d’àrea de les incidències rellevants (de salut, canvis, hàbits, aprenentatges, conducta, etc) de les persones.
 • Actuar com a mediador en la resolució de conflictes o facilitar si és possible que les persones els resolguin.
 • Desenvolupar un clima de treball en equip i cooperació.
 • Donar suport en la formació i/o oportunitats per desenvolupar les habilitats de les persones.

Condicions laborals:

 • Horari: Matí de 7h a 15h.
 • Tipus de contracte: Temporal. Inicialment un eventual per circumstàncies de la producció i posteriorment un contracte de substitució per baixa maternitat. Possibilitat que s’allargui per excedència de la persona substituïda.
 • Incorporació: Immediata.
Skip to content