Cap de premsa i xarxes socials

Plataforma per la llengua

Respondre el formulari

Fins el 31/03/2023


SALARI: 30.000 € bruts/anuals (12 pagues anuals). Valorable segons perfil del candidat.

Plataforma per la Llengua és l’ONG del català, una entitat dinàmica i en constant evolució, que des de fa gairebé 30 anys treballa per promoure el català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits.
Plataforma per la Llengua requereix incorporar un cap de premsa i xarxes socials per treballar des de la seu de Barcelona, Palma o València.

ES REQUEREIX

▪ Llicenciatura/grau en Periodisme, Comunicació Audiovisual…
▪ Experiència fent tasques similars.
▪ Experiència gestionant i atenent mitjans.
▪ Experiència gestionant equips.
▪ Ple domini de les aplicacions Word, Excel, PowerPoint i d’Internet.
▪ Motivació per la llengua i la cultura catalanes.
▪ Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma.
▪ Capacitat de comunicació i de relacions públiques.
▪ Capacitat de síntesi i d’assimilació d’un gran volum d’informació.
▪ Capacitat de gestió d’un equip de treball.
▪ Bon desenvolupament de treball sistemàtic i treball en equip.
▪ Català escrit i parlat (mínim Nivell C).

ES VALORARÀ

▪ Coneixements dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
▪ Coneixements del món associatiu.
▪ Flexibilitat horària.

TASQUES

La persona seleccionada serà responsable de desenvolupar les següents tasques:
▪ Coordinar l’àrea i elaborar el pla de treball anual.
▪ Gestionar el personal de l’àrea.
▪ Detectar, conjuntament amb l’àrea de Recursos Humans, les necessitats formatives de l’àrea.
▪ Establir l’estratègia de mitjans i xarxes socials, juntament amb Direcció.
▪ Dissenyar i implantar el pla de mitjans i xarxes socials de l’entitat.
▪ Coordinar la relació amb mitjans de comunicació, periodistes i articulistes. Organitzar rodes de premsa, redactar notes de premsa i coordinar reportatges.
▪ Coordinar, innovar i establir l’estratègia de la comunicació a les xarxes socials.
▪ Establir contactes amb mitjans de comunicació per tal de difondre les diferents campanyes.
▪ Crear continguts i missatges de l’entitat perquè es publiquin en diferents formats.
▪ Proposar, gestionar i assegurar l’acompliment dels protocols de relació amb mitjans i comunicació a xarxes socials.
▪ Coordinar el disseny, l’actualització i la redacció de continguts del web.
▪ Gestionar la comunicació que es requereixi a les diferents àrees en funció de les campanyes i projectes que vagin sorgint.
▪ Difondre i interactuar a les xarxes socials de l’entitat quan sigui necessari.
▪ Orientar i donar suport en temes de relació amb mitjans i comunicació a xarxes socials a les diferents àrees.
▪ Coordinar el manteniment dels portals web de l’entitat.
▪ Coordinar la redacció de La Corbella.
▪ Elaborar, redactar i fer seguiment de projectes corresponents a la seva àrea d’actuació.
▪ En cas que la Direcció ho determini, fer la interlocució amb membres de l’executiva, per qüestions relacionades amb aspectes de relació amb mitjans i comunicació a xarxes socials.
▪ Participar en la dinàmica del dia a dia de les oficines de l’entitat o les tasques tècniques que es distribueixen a l’àrea (com l’atenció per telèfon, per exemple).

S’OFEREIX

▪ Treball en un entorn dinàmic.
▪ Jornada laboral de 40 h a la setmana, amb la possibilitat de treball algun cap de setmana o vespre.
▪ El lloc de treball podrà ser a Barcelona, València o Palma.
▪ Contractació: immediata després del procés de selecció.
▪ Contracte indefinit.
▪ Possibilitat de teletreball dos dies a la setmana.
▪ En funció de l’experiència i dels coneixements de la candidatura, es preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.

Les persones interessades ens heu de fer arribar el currículum i una carta de presentació que expliqui la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a l’adreça seleccio@plataforma-llengua.cat, amb la referència “Cap de Premsa i Xarxes Socials”.

Ves al contingut