Cap de gestió interna

Fundació Comtal

Enviar CV a seleccio@comtal.org

Fins el 08/09/2023


SALARI: 35.000 € bruts anuals (en 14 pagues).

Perfil general i funcions:

 • Assumpció de la missió de l’entitat.
 • Capacitat de treball i presa de decisions.
 • Polivalència, iniciativa i capacitat crítica.
 • Saber treballar en equip.
 • Orientació cap a resultats.
 • Habilitats per a la gestió.

Perfil Específic:

 • Formació universitària en l’àmbit d’Economia, Empresarials/Direcció d’empreses.
 • Català i castellà parlat i escrit.
 • Domini d’eines d’ofimàtica i competències.
 • Experiència mínima de tres anys en l’àmbit administratiu.
 • Coneixement del tercer sector no lucratiu i específicament de l’àmbit d’església (valorable)

Tasques i coneixements:

 • Seguiment de la comptabilitat de l’entitat.
 • Realització del pressupost anual i anàlisis i seguiment del mateix, preparant els informes per a la Direcció i Patronat.
 • Gestió dels bancs i previsió de tresoreria.
 • Preparació i suport a l’auditoria anual.
 • Revisió de la memòria anual i dipòsit de comptes.
 • Justificació de les subvencions.
 • Liquidacions de despeses.
 • Preparació de documentació per a la liquidació d’impostos.
 • Gestió dels proveïdors.
 • Gestió administrativa general de l’entitat. (comandes, logística, manteniment, )

Cerquem un/a professional:

 • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant imprevistos i incidències, mediació i resolució.
 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos.
 • Persona dinàmica, positiva.

 

Skip to content