Cap de departament de l’àrea de projectes

L'Esguard SCCL

Fins el 07/06/2023


SALARI: 23.009,16 € bruts anuals.

Des de l’Esguard iniciem un procés per incorporar una persona que lideri l’àrea de projectes de la cooperativa. Estem en un moment de canvi i adaptant l’estructura de la cooperativa per tal de ser més eficients, i donar importància i un seguiment acurat als projectes actuals però amb una mirada important a la creació de noves oportunitats.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 • Supervisar com es desenvolupa el projecte educatiu de la cooperativa.
 • Coordinar els projectes conjuntament amb les altres àrees de la cooperativa.
 • Atendre les demandes dels agents que ens envolten i defensar el projecte.
 • Coordinar-se amb altres agents que intercooperem als diferents projectes.
 • Desenvolupar el pla formatiu conjuntament amb àrea de persones.
 • Presentar la planificació d’accions, tasques, reunions, moments clau…de tots els agents (AFA, direcció, àrea, cooperativa…)
 • Programar les tasques a dur a terme (ja sigui dins l’àrea, cooperativa, o per agents) per a cada servei, de manera anual.
 • Fer els processos tècnics del projecte (Homologació casal d’estiu i extraescolars)
 • Fer recerca i formar-se en metodologies pedagògiques.
 • Generar espais de debat i participació necessaris per aquesta renovació pedagògica.
 • Buscar noves oportunitats de projecte.
 • Coordinar una persona de l’àrea que serà supervisora.

COMPETÈNCIES

 • Capacitat d’adaptació a noves situacions i de metodologies de treball.
 • Capacitat de liderar el projecte i ser proactiva.
 • Detectar necessitats i poder anticipar-se.
 • Capacitats d’organització i execució d’un pla de treball o aterrar les línies estratègiques.
 • Alta capacitat comunicativa.
 • Alta capacitat d’expressió escrita.
 • Actitud proactiva i amb capacitat de conviure amb la incertesa i la resolució de conflictes.
 • Mirada global i perspectiva sistèmica dels projectes.
 • Capacitat d’autoorganització, planificació i concreció d’eixos i línies de treball estratègic.
 • Capacitat de treballar en equip i coordinar grups de treball.
 • Desenvolupar-se eficaçment en l’ús d’equips informàtics, aplicacions de gestió d’equips, eines de seguiment d’un pla de treball, etc. (després d’una “i” no pot haver etc.)

FORMACIÓ REQUERIDA:

 • Titulació de director/a d’activitats de lleure.
 • Formació en lideratge d’equips.
 • Grau o llicenciatura d’educació social, pedagogia.

CONEIXEMENTS REQUERITS:

 • Conèixer el marc legal del lleure i les especificitats.
 • Funcionament dels serveis d’espai migdia.

EXPERIÈNCIA REQUERIDA:

 • Set anys d’experiència en el món del lleure ja sigui en el món de l’associacionisme o bé en l’àmbit professional.
 • Haver coordinat o dirigit un projecte de lleure.

IDIOMES:

 • Català i castellà nivell alt (parlat, escrit i llegit).

VALORAREM POSITIVAMENT:

 • Formació específica en els eixos de la cooperativa: perspectiva de gènere, atenció de la diversitat, gestió de les emocions, gestió positiva del conflicte i participació.
 • Haver treballat anteriorment en l’Economia Social i Solidària.
 • Haver participat en entitats de segon nivell en l’àmbit de lleure (és a dir associacions o federacions).

CONDICIONS LABORALS:

 • Jornada laboral: 25 hores setmanals juny, juliol i agost. A partir del setembre a 37,50 hores setmanals.
 • Categoria laboral: Cap de departament (III Conveni Col·lectiu de lleure).
 • Període de prova: 2 mesos.
 • Duració del contracte: Fix indefinit. Al segon any, s’inicia el procés d’incorporació a sòcia de treball.
Skip to content