Cap de Cuina D ins Restaurant- Escola

Fundació Privada Formació i Treball

Fins el 02/01/2023


SALARI: No especificat.

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

Lloc de treball:

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC:

En dependència del/la Cap de Producció d’Hosteleria, la Fundació precisa incorporar un/una Cap de Cuina i desenvoluparà les següents funcions:

Funcions:

 • Organització i operativa dels serveis de restaurant i càtering.
 • Organitzar els Recursos Humans destinats al servei del restaurant i/o de la producció encarregada.
 • Supervisar l´acabat dels plats, grau de cocció, temperatures, condimentació, etc.
 • Realitzar encàrrecs d´avituallament per a la cuina.
 • Control de qualitat i correcte emmagatzematge.
 • Gestionar el control i la seguretat alimentària.
 • Responsabilitzar-se de l´equipament, la seva neteja i manteniment.

2. REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació: Grau Mig o Superior d´Hosteleria.
Experiència mínima: 10 anys com a Cap de Cuina.
Formació complementària:

 • Experiència en gestió d’equips.
 • Temàtica social i sensibilitat social.

Competències:

 • Flexibilitat.
 • Treball en equip.
 • Gestió d’equip i lideratge.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Comunicació.

3. CONDICIONS DEL LLOC

Tipus de contracte: Indefinit.
Jornada: 40h/setmana.
Horari: 9.00 a 17.00 de dilluns a divendres.
Incorporació: Immediata.

4. PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a olga@formacioitreball.org Abans del 02/01/2023 indicant com a referència [“Cap de Cuina”]

Ves al contingut