Busquem 15 persones dinamitzadores per al programa LECXIT, lectura per a l’èxit educatiu. T’hi sumes?

Fundació Bofill

Fins el 15/11/2022


SALARI:

A la Fundació Bofill impulsem els reptes de l’educació a Catalunya a través de la recerca, els debats i la creació de programes i metodologies innovadores. Treballem des de la independència, la cooperació, el compromís i el rigor amb una extensa xarxa de professionals i col·laboradors que, com nosaltres, pensen que el coneixement crític pot contribuir a transformar la societat i oferir una educació de qualitat per a tothom.

Cal construir propostes educatives innovadores per a promoure l’èxit escolar i la igualtat d’oportunitats educatives.

Els programes de suport educatiu tenen un gran potencial de ser una política educativa de primera línia per a superar desigualtats educatives. Els dispositius de suport educatiu a Catalunya no arriben a tot l’alumnat que més ho necessita perquè existeix un clar biaix de participació i accés a recursos educatius fora de l’escola per part de l’alumnat més desafavorit, fet que provoca un eixamplament de les desigualtats educatives.

Davant d’aquest repte, al curs 2022-23 impulsem la iniciativa “Suport Educatiu. Acompanyament per accelerar Oportunitats”, que inclou tres programes de suport educatiu.

Busquem 15 dinamitzadors/es per a incorporar-se al programa LECXIT.

Entre aquests es troba LECXIT, un programa de mentoria en lectura durant 1 hora setmanal fora de l’horari escolar a través de parelles lectores formades per un infant de 4t de primària i una persona voluntària.

Amb 10 anys de trajectòria, el seu objectiu és impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora, garantint que tot l’alumnat finalitzi l’educació primària amb un nivell de competència que n’asseguri el seu desenvolupament educatiu i social.

Enguany, hi participarà alumnat de fins a 50 centres educatius situats arreu de Catalunya en el marc d’una avaluació d’impacte realitzada a través d’un assaig controlat aleatoritzat (RCT).

T’agrada la lectura? Tens formació en l’àmbit socioeducatiu? Vols impulsar l’èxit educatiu i la millora de la comprensió lectora d’infants en situació de vulnerabilitat a través de la lectura?

Suma’t a l’equip com a dinamitzador/a LECXIT! Perquè un infant que entén el que llegeix, comprèn millor la vida!

Quines seran les teves funcions?

Dinamització dels espais LECXIT en la implementació de la intervenció

 • Establir vincle i acompanyar els espais LECXIT en la seva arrencada i desenvolupament (transferència del model LECXIT).
 • Implementar la capacitació inicial i de seguiment del voluntariat LECXIT als centres on és referent.
 • Donar suport al tècnic d’aprenentatge, transferència i I+D del programa en la implementació de la crida al voluntariat i la conseqüent vehiculació d’aquest als espais LECXIT.
 • Fer la selecció del voluntariat participant, recollint informació dels voluntaris per a copsar interessos, motivació i alineació amb el propòsit del projecte i, si s’escau, portar a terme algunes entrevistes quan sigui necessari.
 • Realitzar el procés d’assignació de les parelles de lectura de manera coordinadora amb la persona referent assignada pel centre.
 • Realitzar el seguiment diari de l’activitat a cadascun dels centres assignats:
 • Estar present a les sessions LECXIT dels centres educatius participants al programa.
 • Assegurar l’accés a l’espai (obrir/tancar, si s’escau, o bé coordinació amb la persona responsable del centre).
 • Establir el vincle directe del projecte amb el voluntariat lector i els infants participants.
 • Coordinar l’assistència de les parelles (tant del voluntariat com dels infants) i registrar la informació pertinent: absències de voluntaris/àries i dels infants, peticions del centre i de la família, etc.
 • Fer seguiment de l’evolució de cada parella lectora i de les altes i baixes que es puguin donar.
 • Estar a disposició en cas de necessitat d’assessorament de les parelles durant les sessions.
 • Vehicular les incidències tant cap al tutor/a de l’escola com cap a les famílies.
 • Fer selecció de lectures adients per als infants del LECXIT i assessorar-los sobre lectures possibles tenint en compte els seu nivell i interessos.
 • Assegurar la implementació de les accions i campanyes “soft” als centres educatius on és referent:
 • Coordinar els tallers amb les famílies (1 sessió per curs) i la logística per a la seva realització.
 • Assegurar la distribució de kits lectors als centres educatius dels quals és referent en el marc de la campanya “Guanyem un estiu lector”.

Suport a la implementació de l’avaluació

 • Assegurar la distribució i aixecament dels pre-test i post-test dels centres educatius on sigui referent (tant dels tractats -4t- com dels grups control de matemàtiques -6è-).
 • Assegurar la recollida d’informació dels diferents actors per a l’avaluació (voluntaris, famílies, professorat etc.) als centres educatius.
 • Coordinar-se amb l’equip d’avaluació per a la gestió d’incidències i ajustaments del model a la realitat dels centres.​

Suport en la gestió d’esdeveniments

 • Garantir la implementació i èxit de les campanyes d’incidència.
 • Donar suport en l’organització i logística dels actes.
 • Assegurar l’assistència i compromís amb els actes i campanyes dels agents implicats en el projecte: difusió específica dels esdeveniments, invitacions personalitzades, coordinació d’agendes, facilitació d’informació i resolució de dubtes, etc.

Quins requisits i competències busquem?

 • Grau, Llicenciatura i/o Màster en l’àmbit de les Ciències Socials (grau en magisteri, pedagogia, educació social o similar) o estudiant d’aquestes mateixes especialitats.
 • Capacitat de planificació, gestió i implementació de projectes.
 • Experiència en la coordinació d’equips en projectes educatius, vinculats als centres educatius i/o al Tercer Sector, de com a mínim un any.
 • Experiència en l’execució de projectes educatius contra el fracàs escolar en la infància. Es valorarà especialment haver participat en projectes vinculats a voluntariat, a centres educatius, i al món de la lectura i el seu aprenentatge.
 • Comprensió del món educatiu de Catalunya, amb coneixements, experiència i motivació per a combatre el fracàs escolar a través de la millora de la comprensió lectora.
 • Alt nivell d’iniciativa i autonomia.
 • Habilitats d’empatia, comunicatives i relacionals, eines per a la resolució de conflictes, amb capacitat per a involucrar una comunitat de persones voluntàries i compromeses amb el projecte.
 • Excel·lents capacitats en comunicació escrita, oral i també a l’hora de presentar públicament tant en català com en castellà.
 • La posició requereix disponibilitat per a desplaçar-se per part del territori de Catalunya, pel que es valorarà disposar de vehicle propi.
 • Certificat negatiu d’antecedents de delictes sexuals i penals.

Què t’oferim?

 • Ser membre de l’equip d’una institució capdavantera en la recerca, el debat i la innovació educativa, implicant-se en la mobilització reflexiva, la incidència pública, les xarxes de professionals i la utilitat del coneixement.
 • Incorporació immediata: 01/12/22.
 • Jornada de 15 hores setmanals (horari de tarda).
 • Remuneració: 900-1000€ bruts mensuals.
 • Contracte indefinit vinculat a la durada del projecte (7 mesos).

​Què has de fer per presentar-te?

 • Si us plau, envia’ns el teu CV actualitzat al correu electrònic dinamitzadors@suporteducatiu.org, amb la referència al perfil corresponent al cos del missatge. Referència: DINAMITZADORS LECXIT2022.
 • Si vols, pots aportar una carta de presentació però és opcional.
 • Et garantim la confidencialitat del procés de selecció.
 • A causa del gran nombre de posicions a cobrir, no podrem respondre a cap petició d’informació per via telefònica ni per correu electrònic. No ens ho tinguis en compte!
 • Si la teva candidatura compleix els requisits establerts, et posarem en una borsa de dinamitzadors/es per a quan s’obrin noves vacants.

Quina és la data límit per decidir-me?

Volem crear l’equip de forma àgil i ràpida, pel que la data màxima per enviar el teu CV serà el 15/11/22. Si n’estàs segur, no t’esperis fins a l’últim dia, et necessitem!

Skip to content