Borsa d’Integradors/es Socials per Sabadell i Montcada

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 29/01/2024


SALARI: No especificat.

Ubicació Sabadell (Espanya) / Vacants 8

Resum

La Fundació Pere Tarrés cerca Integradors/es Socials per cobrir absències a diversos centres que gestionem al municipi de Sabadell i Montcada.

Funcions principals:

 • Facilitar els hàbits d’autonomia personal i social que permeti a les persones usuaries obtenir una bona socialització i autonomia.
 • Ajudar a l’assoliment dels hàbits bàsics d’higiene, alimentació, salut, ordre i estudi/treball, així com les habilitats socials.
 • Implementació d’activitats previstes dins els projectes educatius individuals i grupals.
 • Organització, execució i avaluació de les activitats lliures i/o programades, segons el pla anual d’activitats, sota la supervisió del/la professional referent tècnic.
 • Motivació dels usuaris/es mitjançant la participació en diverses activitats.
 • Traspassar les informacions rellevants a les famílies, de les intervencions que es duen a terme.

Requisits

 • Integrador/a social amb titulació.
 • Experiència mínima d’1 any en intervenció amb infància i adolescència en risc.
 • Disponibilitat per incorporació inmediata en horari majoritàriament de tarda.
 • Experiència en lleure.
 • Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals.
Ves al contingut