Borsa de treball per substitucions puntuals: Educador/a

El Casal dels Infants

Fins el 31/12/2023


SALARI: 1376,99 bruts mensuals per 12 pagues

FORMACIÓ:
 • Titulació universitària en Educació Social o estudis afins
 • Valorable títol de Director/a d’activitats de lleure.

EXPERIÈNCIA:
 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb població en situació de desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.

COMPETÈNCIES:
 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Dinamisme i autonomia.

FEINA:
 • Realització de l’acompanyament socioeducatiu dels infants, joves o famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa).
 • Realització de la programació  i de  les accions educatives a partir dels objectius establerts.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
 • Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.


ESPECIFICITATS:
La durada de les substitucions poden ser variables en funció de les baixes a cobrir(una o varies setmanes), a concretar abans de l’inici de contracte. Es farà una trucada a les persones que estiguin interessades per incloure-les a la nostra borsa anual.

ALTRES:

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
Skip to content