Borsa de treball per substitucions puntuals: Educador/a Social

Casal dels Infants

Fins el 14/12/2022


SALARI: Per 30 hores setmanals són 1.376,99€ bruts mensuals per 12 pagues.

FORMACIÓ

 • Titulació universitària en Educació Social o estudis afins.
 • Valorable títol de Director/a d’activitats de lleure.

COMPETÈNCIES

 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Dinamisme i autonomia.

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb població en situació de desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.

FEINA

 • Realització de l’acompanyament socioeducatiu dels infants, joves o famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa).
 • Realització de la programació i de les accions educatives a partir dels objectius establerts.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
 • Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.

HORARI Variable en funció del tipus de substitució, de dilluns a divendres. Durant el curs majoritàriament són substitucions en horaris de tarda de 30 h setmanals.

SOU BRUT Per 30 hores setmanals són 1.376,99€ bruts mensuals per 12 pagues.

ESPECIFICITATS La durada de les substitucions poden ser variables en funció de les baixes a cobrir(una o varies setmanes), a concretar abans de l’inici de contracte. Es farà una trucada a les persones que estiguin interessades per incloure-les a la nostra borsa anual.

ALTRES

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
 • Només es donarà resposta als candidats entrevistats.

Enviar el currículum abans del 14/12/2022 en document adjunt en format PDF amb la referència 2211ESG a l’assumpte a rh016@casaldelsinfants.org

 

 

Skip to content