Avaluador/a (o equip) professional per realitzar l’avaluació externa final del programa: El dret a migrar i refugi: el camí impossible

Quepo

Enviar CV a diana@quepo.org

Fins el 20/06/2024


SALARI: 8K + IVA

Busquem un/a avaluador/a (o equip) professional per realitzar l’avaluació externa final del programa: El dret a migrar i refugi: el camí impossible; que abordi l’anàlisi d’implementació i cadena de transformació, incloent impacte i resultats.

L’objectiu és realitzar una avaluació sobre el projecte i que serveixi tant a l’entitat beneficiària com a la resta d’actors implicats per incorporar els aprenentatge i bones pràctiques així com contribuir a la transparència i retorn als grups d’interès.

Objectius de l’avaluació:

 • Analitzar i extreure lliçons i elements de reflexió i aprenentatge (conclusions) sobre el grau d’assoliment de l’objectiu específic establert en el programa, així com fer recomanacions d’ajust que puguin reorientar el treball del procés transversal. Mesurar l’impacte aconseguit en el canvi de percepció impulsat sobre la inexistència de les VLiS i el camí per a garantir-les.
 • Determinar l’efectivitat en la implementació de les activitats planificades del programa i si s’han produït els resultats esperats.
 • Analitzar la rellevància i pertinença del programa amb relació a les necessitats i context específic i la seva adequació a les condicions de cada moment (tenint en compte l’any electoral que l’acompanya).
 • Mesurar el grau de transversalització del programa i les aliances construïdes per generar aquest canvi de percepció sobre les VLiS a múltiples nivells (societat civil organitzada, ciutadania, institucions…).
 • Aportar recomanacions que puguin ser d’utilitat per a l’entitat subvencionada i per al col·lectiu que en forma part per tal de millorar de cara a futures accions de recerca, sensibilització, incidència política, formació i mobilització pel dret a l’asil i garantia de VLiS

Perfil de l’equip d’avaluació:

La persona o persones que realitzin l’avaluació comptaran amb una experiència contrastada en tasques d’avaluació, en especial en les temàtiques sectorials del projecte objecte de l’avaluació (formació en drets humans, migració, refugi, perspectiva de gènere, recerca, incidència política, etc.). Per tal de mantenir el principi d’independència de l’avaluació, les persones avaluadores en cap cas estaran vinculades a l’entitat que ha participat en el disseny i en l’execució del projecte avaluat.

Imprescindible:

 • Formació acadèmica en EGBDH, seguiment i avaluació de projectes i programes.
 • Experiència demostrable en avaluacions d’impacte i resultats.
 • Experiència i coneixements demostrables específics en gènere, drets humans i polítiques migratòries, d’asil i refugi.
 • Experiència demostrable en la realització d’avaluacions i/o estudis de l’ACCD serà un valor agregat.
 • Coneixements tècnics de l’àrea del programa: principis de gestió del cicle de projectes i els mètodes de treball.

En cas d’un equip d’avaluació, la seva composició d’experts haurà de ser equilibrada, de forma que els diferents aspectes de l’avaluació del programa (mètodes i tècniques d’avaluació) quedin coberts.

Candidatures i procés de selecció:

 • Les propostes tècniques s’han de presentar electrònicament al correu electròni: diana@quepo.org indicant a l’assumpte: AVALUACIÓ EXTERNA VLIS ACCD2022-24

Data límit de recepció de propostes: 20 de juny de 2024 (a les 23:59h, CET)

Expectatives del contingut de la proposta tècnica:

 • Portada on s’indica: Nom de la persona o de l’equip avaluador, títol de l’avaluació i dades de contacte.
 • Proposta metodològica de treball (preliminar) detallada; aquesta secció es considera molt important, s’espera que la part avaluadora detallin la metodologia per a respondre a les preguntes d’avaluació segons les fons de verificació, informació útil i actors involucrats (veure dossier TdR detallat)
 • Adequació a l’EGBDH.
 • Pla de treball amb calendari.
 • Proposta de matriu d’avaluació.
 • Pressupost detallat.
 • CV (en cas que sigui un equip avaluador, s’haurà d’incloure el currículum de cada un dels membres)

Ens posarem en contacte amb la proposta seleccionada en un màxim de 15 dies un cop finalitzat el termini de presentació.

Més informació: https://quepo.org/2024/05/16/termes-de-referencia-avaluacio-externa-del-projecte-el-cami-impossible-2022-2024-accd/

Skip to content