Auxiliars ajuda a domicili

FUNDACIÓ PRIVADA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Fins el 15/03/2024


SALARI: 1.134 € bruts mensuals per una jornada completa (14 pagues).

La Fundació Privada d’atenció a la Dependència és una entitat sense ànim de lucre vinculada a l’ordre hospitalària de Sant Joan de Déu. Actualment, està a la recerca de professionals auxiliars ajuda a domicili.

Les funcions del lloc de treball consisteixen:

Atenció personal:

 • Neteja i higiene personal, habitual o especial, dutxa o bany, inclosa la higiene bucal.
 • Ajuda personal per vestir, posar les sabates, i alimentació.
 • Transferències, trasllats, i mobilitzacions dins de la llar.
 • Activitats de la vida diària necessàries a l’atenció i la cura de les persones usuàries.
 • Estimulació i foment de la màxima autonomia i participació de les persones usuàries en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Foment dels hàbits d’higiene i ordre.
 • Ajuda a l’administració de medicaments que la usuària tingui prescrits.
 • Atenció a les necessitats del domicili:
 • Manteniment de neteja o ajuda a la neteja de la llar.
 • Preparació d’aliments a la llar o trasllat dels mateixos al domicili

Suport familiar, i relacions amb l’entorn:

 • Companyia per evitar situacions de soledat i aïllament.
 • Acompanyament fora de casa per possibilitar. la participació de la persona usuària en activitats de caràcter educatiu, terapèutic i social.
 • Facilitar activitats d’oci en el domicili.
 • Suport i acompanyament per la realització de tràmits d’assistència sanitària i administrativa.
Skip to content