Auxiliar tècnic/a educatiu/va Llars amb Suport / Psall (Cobrir substitució)

Associació Arep per la salut mental

Enviar CV a lsanchez@arep.cat

Fins el 12/03/2024


SALARI: 1.479,08€ bruts mensuals / 20.707,12€ bruts anuals x 14 pagues.

Tipus contractació: suplència: cobrir baixa it

Data incorporació: Immediata

Jornada completa

Distribució:

 • Dilluns de 9:00h a 17:00h.
 • Dimarts  de 9:00h a 17:00h.
 • Dimecres de 9:00h a 17:00h.
 • Dijous de 9:00h a 17:00h.
 • Divendres de 8:00 a 15:00h.

Tasques i funcions: 

 • Participar activament en les coordinacions i gestions internes i externes que requereixi la pròpia tasca.
 • Realitzar el seguiment, acompanyament, intervenció i valoració de les persones ateses, segons les expectatives i necessitats de la mateixa, en consens amb la resta de l’equip i segons es defineixi en el programa individual.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar els programes rehabilitadors i les activitats terapèutiques i educatives que es contemplin en el recurs, tant a nivell individual com grupal.
 • Realitzar les funcions pròpies del rol durant el torn de treball descrites en el document corresponent.
 • Realitzar la part administrativa que pertoqui del procés rehabilitador i organitzatiu.
 • Participar activament del treball intern i d’equip (reunions, supervisions clíniques, docència), i, si s’escau, representació del servei i l’entitat en reunions externes.
 • Seguir el Procediment propi del Recurs.

 

Skip to content