Auxiliar de tutela

Fundació CHM Salut Mental

Enviar CV a rrhh@chmcorts.com

Fins el 04/09/2023


SALARI: 18.013 euros anuals aproximats.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

LLOC DE TREBALL: Auxiliar de tutela

FUNCIONS PRINCIPALS:

  1. Realitzar el seguiment individualitzat, acompanyaments i visites periòdiques de la persona amb capacitat d’obrar modificada.
  2. Registrar i actualitzar la documentació i intervencions al sistema d’informació.
  3. Coordinar-se amb la resta de l’equip professional del servei de tutela.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

S’ha de tenir alguna d’aquestes titulacions:

  • Títol de tècnic/a superior en integració social.
  • Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
  • Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.

EXPERIÈNCIA:

  • Experiència professional en fundacions tutelars.
  • Experiència en intervenció directa amb persones amb trastorns mentals.

LLENGÜES: castellà, català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Skip to content