Auxiliar de suport

Fundació ACIDH

Fins el 28/06/2024


SALARI: 20.933,92€ bruts anuals x 14 pagues.

Funcions en relació amb la persona assistida:

 • Fer les visites periòdiques a la persona atesa.
 • Detectar necessitats en tots els àmbits de la seva vida.
 • Fer el seguiment i la detecció, en els casos que sigui necessari, de l’administració de la medicació.
 • Donar suport emocional i orientació a la persona atesa per procurar els suports humans, personals, afectius i relacionals que necessita.
 • Acompanyar-la als serveis mèdics.
 • Acompanyar la persona assistida en la realització de gestions i tràmits del tipus que siguin (socials, judicials, mèdics, administratius, etc…)
 • Comprar objectes per a ús personal, menjar, roba i altres.
 • Registrar les actuacions fetes per a la persona atesa després de cada visita o intervenció.
 • Fer els trasllats de la persona atesa (canvis de centre, ingrés residència, etc…) amb el suport del referent de suport, si escau.

.Funcions en relació amb la família:

 • Acompanyar la persona atesa a les visites familiars quan sigui necessari.

Funcions amb el referent de suport/l’equip/l’entitat:

 • Informar el referent de suport i el centre on estigui ingressada la persona atesa per millorar l’atenció i transmetre-li informació mèdica general.
 • Coordinar-se periòdicament amb el referent de suport.
 • Col·laborar per elaborar, actualitzar i fer el seguiment del programa d’atenció individualitzat de la persona atesa valorant-ne les necessitats, les eleccions i preferències.
 • Participar en les reunions periòdiques de l’equip i l’entitat.
 • Elaborar coordinadament el calendari d’actuacions i visites amb el referent de suport.
 • Assistir i participar, si escau, en els espais de supervisió.

Funcions en relació amb la comunitat i/o l’entorn:

 • Promoure la dinamització, la coordinació, el contacte i la gestió dels diversos suports naturals, de l’entorn comunitari i dels serveis especialitzats en els diversos àmbits (salut, serveis socials, etc…)
 • Sensibilitzar i informar la comunitat sobre el servei de suport a l’exercici de la capacitat jurídica.

Funcions de formació i docència:

 • Assistir a activitats formatives, jornades, cursos, seminaris, etc…
 • Fer propostes de formació sobre les necessitats detectades pel seu perfil professional.
 • Col·laborar en la formació de les persones voluntàries.

Perfil:

Formació:

 • Educador/a social.
 • Treballador/a social.
 • Integrador/a social.

Perfil aptitudinal i actitudinal, entre d’altres:

 • Tenir empatia i control emocional.
 • Adaptar-se als canvis.
 • Ser creatiu.
 • Tenir iniciativa.
 • Saber treballar en equip.
 • Ser constant.
 • Tenir capacitat de comunicació.
 • Tenir capacitat d’observació.
 • Saber escoltar.
 • Ser flexible.
 • Tenir tolerància a la frustració i a la pressió.
 • Saber gestionar el temps. 

Altres requeriments:

 • Nivell alt de català i castellà.
 • Carnet de conduir.
 • Atenció al servei de guàrdia.
 • Participació en les activitats de l’entitat.
 • Es valorarà l’experiència en el servei de suport a l’exercici de la capacitat jurídica o en serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual.
Ves al contingut