Auxiliar al Departament de Serveis Generals

Casal dels Infants

Fins el 14/11/2022


SALARI:

Oferta vinculada a la Subvenció del Programa de Formació i Treball JOVES (SOC – TRFO JOVES).

FORMACIÓ

 • Valorable estudis relacionats en: edificació i Obra civil, electricitat i electrònica, mecànica, fusta i moble, etc., o bé disposar d’experiència equivalent.

COMPETÈNCIES

 • Dinamisme i iniciativa.
 • Capacitat i desig d’aprenentatge.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Productivitat en la realització de tasques múltiples i diverses.
 • Autonomia i responsabilitat.

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS

 • Coneixements en treballs de lampisteria, paleta, pintura o altres treballs relacionats.
 • Polivalència i capacitat per a dur a terme tasques diverses.
 • Bon nivell de català i/o castellà.
 • Els requisits imprescindibles de la subvenció són:
  • Tenir entre 17 i 25 anys.
  • No haver estat beneficiari anteriorment de la mateixa Subvenció l’any anterior.
  • Estar inscrit al Servei d’Ocupació com a Demandant d’Ocupació (DONO).
 • I complir amb un dels dos requisits següents:
  • Acreditar la situació de tutela o de extutela de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (s’hi inclou persones que hagin estat ateses per serveis de la DGAIA sense resolució formal d’adjudicació de tutela a la Generalitat).
  • Acreditar estar en situació de vulnerabilitat (informe Serveis Socials,…).

FEINA

 • Donar suport dins l’equip del Departament de Serveis Generals en les tasques a desenvolupar.
 • Suport en les reparacions de fontaneria, electricitat, paleta, fusteria, serralleria amb la supervisió del Tècnic Superior.
 • Donar suport a les tasques de Logística (donatius, trasllat de materials, càrrega i descàrrega, neteja…).
 • Participar en les millores i en el manteniment d’electricitat, pintura, obra, etc. dels diferents locals.

HORARI 40 hores setmanals de dilluns a divendres. Ocasionalment treball en caps de setmana a compensar amb el còmput anual d’hores.

SOU BRUT 1.294,70€ bruts mensuals per 12 pagues.

DURADA CONTRACTE 12 mesos.

INCORPORACIÓ Novembre 2022

ALTRES 

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
 • Només es donarà resposta a les persones candidates entrevistades.

Enviar el currículum abans del 14/11/2022 en document adjunt en format PDF amb la referència 2209ASGR a l’assumpte a rh017@casaldelsinfants.org

Skip to content