Auxiliar administratiu/va – temporal

Sant Pere Claver

Fins el 22/03/2023


SALARI: 1.294.45€ bruts mensuals x 14 pagaments.

Benvinguts al Grup Sant Pere Claver, entitats amb compromís social.

Amb 75 anys d’experiència i més de 750 treballadors, donem cobertura íntegra a les necessitats de les persones amb discapacitat.

Les tasques a realitzar com auxiliar administratiu/va serien les següents:

o Arxiu de documents físics i digitals.
o Atenció telefònica.
o Interlocució amb el client (via @ o telefònica)
o Generació ordres de treball i albarans sortides diàries.
o Generació albarans per facturació dels projectes.
o Control de facturació.
o Altres suports administratius al àrea.
o Inventaris & estocs.
o Suport a la gestió de custodia. Control Acces Custodia.
o Control d’entrades i sortides.
o Atenció i gestió proveïdors.

Respecte a l’activitat productiva:

o Suport a la producció.
o Suport a la generació dels controls de qualitat.
o Activar qualsevol alerta de qualitat: avisar al referent (client o responsable) i documentar-ho.
o Suport a l’elaboració o actualitzar fitxes tècniques.
o Seguir els protocols de qualitat definits.
o Suport a Documentar les reclamacions internes i externes. Portar a terme les mesures correctives que s’acordin.

Respecte a l’atenció de les persones:

o Suport en la planificació de la feina.
o Suport amb el Responsable de vetllar de la seguretat de les persones.
o Suport amb el Responsable del control de les absències i informar de les mateixes a la persona interessada.
o Actuar com a mediador en la resolució de conflictes o facilitar si és possible que les persones els resolguin.
o Desenvolupar un clima de treball en equip i cooperació.
o Suport en l’assignació de tasques, formació i/o oportunitats per desenvolupar les habilitats de les persones.

Tipus de contracte: eventual + baixa de maternitat.
Horari laboral: Jornada completa en horari de 7:00 h a 15:00 h.

Idiomes

 • Castellà i català nadiu.

Requisits mínims

 • FP administratiu 2º grau.
 • COMPETIC/ACTIC nivell 2-3.
 • Català natiu.
 • Coneixement Microsof Office Nivell Mig.

Imprescindible:

 • Certificat de Penals.
 • Certificat de discapacitat i/o amb perfil requisits DONO (demandant ocupació no ocupada)
 • Competències: treball en equip, habilitat per la gestió d’equips, organització, responsabilitat, autonomia, capacitat resolutiva, resistència a la pressió i la frustració, habilitats comunicatives, actitud positiva, orientació social, lideratge.
 • Carnet de conduir B2.

Requisits desitjats:

 • Experiència en lloc de treball similar: CET i/o Gestió Documental.
 • Formació en carretilles elevadores i experiencia.
 • Coneixement amb processos productius i logística de magatzems.

 

Skip to content