Auxiliar Administratiu/va – Baixa Maternitat

Fundació Tallers

Fins el 28/02/2023


SALARI: 1294.45€ bruts mensuals per 14 pagaments.

Requisits:

 • Estudis mínims: Cicle Formatiu Grau Superior – Administració i Gestió.
 • Experiencia mínima: Almenys 1 any.
 • Imprescindible residente a Provincia Lloc Vacant.
 • Idiomes requerits:
 • Español – Nivel Nativo o Bilingüe.
 • Catalán – Nivel Nativo o Bilingüe.

Requisits mínims:

 • FP administratiu 2º grau.
 • COMPETIC/ACTIC nivell 2-3.
 • Català natiu.
 • Coneixement Microsof Office Nivell Mig.

Imprescindible:

 • Certificat de Penals.
 • Certificat de discapacitat i/o amb perfil requisits DONO (demandant ocupació no ocupada).
 • Competències: treball en equip, habilitat per la gestió d’equips, organització, responsabilitat, autonomia, capacitat resolutiva, resistència a la pressió i la frustració, habilitats comunicatives, actitud positiva, orientació social, lideratge.
 • Carnet de conduir B2.

Requisits desitjats

 • Experiència en lloc de treball similar: CET i/o Gestió Documental.
 • Formació en carretilles elevadores i experiència.
 • Coneixement amb processos productius i logística de magatzems.

Descripció

 • Benvinguts al Grup Sant Pere Claver, entitats amb compromís social.
 • Amb 75 anys d’experiència i més de 750 treballadors, donem cobertura íntegra a les necessitats de les persones amb discapacitat.

Les tasques a realitzar com auxiliar administratiu/va serien les següents:

 • Arxiu de documents físics i digitals.
 • Atenció telefònica.
 • Interlocució amb el client (via @ o telefònica).
 • Generació ordres de treball i albarans sortides diàries.
 • Generació albarans per facturació dels projectes.
 • Control de facturació.
 • Altres suports administratius al àrea.
 • Inventaris & estocs.
 • Suport a la gestió de custodia. Control Acces Custodia.
 • Control d’entrades i sortides.
 • Atenció i gestió proveïdors.

Respecte a l’activitat productiva:

 • Suport a la producció.
 • Suport a la generació dels controls de qualitat.
 • Activar qualsevol alerta de qualitat: avisar al referent (client o responsable) i documentar-ho.
 • Suport a l’elaboració o actualitzar fitxes tècniques.
 • Seguir els protocols de qualitat definits.
 • Suport a Documentar les reclamacions internes i externes. Portar a terme les mesures correctives que s’acordin.

Respecte a l’atenció de les persones:

 • Suport en la planificació de la feina.
 • Suport amb el Responsable de vetllar de la seguretat de les persones.
 • Suport amb el Responsable del control de les absències i informar de les mateixes a la persona interessada.
 • Actuar com a mediador en la resolució de conflictes o facilitar si és possible que les persones els resolguin.
 • Desenvolupar un clima de treball en equip i cooperació.
 • Suport en l’assignació de tasques, formació i/o oportunitats per desenvolupar les habilitats de les persones.

Tipus de contracte: eventual + baixa de maternitat.
Horari laboral: Jornada completa en horari de 7:00h a 15:00h.

Correu: andrea.marin@fundaciotallers.org Data límit 28/02/2023 Concepte: Auxiliar Administratiu/va – Baixa Maternitat

Skip to content