Auxiliar Administratiu/va

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS

Enviar CV a rrhh@els3turons.org

Fins el 31/01/2024


SALARI: 1.520,02€ bruts mensuals x 14 pagues. 21.280,28€ anuals.

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL: AUXILIAR ADMINISTRATIU/ VA

1) SOBRE EL LLOC DE TREBALL

Funció a desenvolupar:

 • Suport administratiu i atenció inicial a la persona atesa, tant a l’Àrea d’administració general com la més específica de suport als serveis assistencials.

Tasques a desenvolupar

 • Atenció de la centraleta telefònica general.
 • Recepció inicial i atenció a l’usuari, introducció de dades bàsiques al programa d’atenció a usuaris (EKON).
 • Suport administratiu als equips dels diferents serveis de la Fundació.
 • Suport general a la gestió administrativa de l’entitat.
 • Control de l’arxiu, compres de material, manteniment de material i equipament de sales, etc….
 • Gestió de la correspondència.

Condicions

 • Categoria laboral: Grup professional 6. Administr. I
 • Tipus de contracte: eventual per substitució.
 • Jornada: 37 h/setmanals (jornada complerta)
 • Horari: l’horari es distribuirà entre dilluns i divendres en els dos locals de la Fundació situats a Barcelona, amb tres tardes a la setmana lliures.
 • Data d’incorporació: Immediata.

2) PERFIL DEL CANDIDAT/A

Requisits i Competències específiques

 • Titulació Mòdul professional Tècnic en gestió administrativa o FP1 administratiu, Batxillerat o titulació equivalent.
 • Es valorarà experiència en entitats sense afany de lucre.
 • Es valorarà experiència en comptabilitat i RRHH tot i que d’entrada no serà la tasca principal més centrada en recepció i atenció inicial persones usuàries i un suport administratiu més general a serveis i administració.
 • Català i Castellà (escrit i parlat).
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari amb solvència per poder desenvolupar‐se amb els programes de gestió administrativa, laboral i assistencial.

Competències genèriques

 • Capacitat d’afrontar problemes i situacions imprevistes i resoldre’ls d’una manera adequada.
 • Organització en el treball per tal d’ optimitzar els recursos i desenvolupar les activitats d’una manera eficaç i eficient.
 • Compromís i implicació amb la tasca a desenvolupar i amb els valors i missió de la Fundació.
 • Capacitat pel treball en grup en el marc d’un equip amb diferents responsabilitats i funcions, per tal d’assolir els objectius comuns. Relacionar‐se i comunicar‐se amb les persones de l’equip d’una forma adequada i professional.
 • Capacitat d’iniciativa i innovació per tal de prendre decisions sobre propostes o accions i plantejar nous elements, idees, o accions de millora dels processos de gestió administrativa i atenció inicial a la persona usuària.

3) LA FUNDACIÓ

Qui som

 • La Fundació Els Tres Turons és una entitat d’iniciativa social i sense afany de lucre, creada el 1985 a Barcelona.
 • El nostre objectiu és afavorir la inclusió social de les persones que pateixen trastorns mentals, ja que es poden trobar en una situació d’exclusió social i necessitar una intervenció que vagi més enllà del tractament de la seva simptomatologia i que en potenciï la integració social.

Com ho fem

 • Es fa a la persona corresponsable en el seu procés de recuperació amb un pla de treball personalitzat i consensuat.
 • Tenim una visió integral i centrada en les necessitats de la persona.
 • Disposem d’una cartera de serveis dirigida a donar resposta a les necessitats de rehabilitació psicosocial, d’inserció laboral, de suport a la vida independent i a la participació, i promoció de la ciutadania.
 • Actuem des d’una pràctica comunitària: campanyes de promoció i divulgació de la salut mental, participació en plataformes del territori, col∙laboració en actuacions conjuntes amb entitats del territori (escoles, associacions de veïns, centres cívics, empreses, etc.)
 • Treballem en xarxa: per tal d’establir sinergies i accions conjuntes, formem part de diverses xarxes i aliances estratègiques.

Interessats enviar Currículum Vitae actualitzat per web: https://www.els3turons.org/envia‐oferta‐de‐feina/ amb la referència: 01/2024
Data límit de recepció d’ofertes 31/01/2024
Per dubtes o aclariments contacteu al 934293210 (RRHH) o rrhh@els3turons.org

Skip to content