Auxiliar administratiu/va

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA

Fins el 25/06/2023


SALARI: 17.000€ bruts/anuals.

En dependència del/la Responsable del servei alimentari, la Fundació precisa incorporar un/una Auxiliar Administratiu/va, que desenvoluparà les següents Funcions:

La persona contractada tindrà dues línies de treball:

Per una banda, control de les persones  vinculades al servei d’àpats a les residencies d’estudiants:

  • Gestió de sortides, altes i baixes dels residents que contracten pensió alimentaria a les residencies d’estudiats que oferim servei.
  • Control d’incidències amb els pagaments o els clients del servei.
  • Resum mensual de la facturació del mateix.

Per altra banda, s’encarregarà de donar suport administratiu a la línia de producció de monodosis:

  • Creació d’etiquetes amb ingredients i al·lèrgens de cada plat elaborat.
  • Elaboració dels albarans de sortida dels diferents centres.
  • Gestió i introducció de les factures al sistema.
  • Control de les fitxes tècniques i caducitat de les etiquetes.
Skip to content