Assistent administració

Associació NOVACT

Fins el 30/11/2022


SALARI: 22.050€ brut anual.

Funcions i responsabilitats

Sota la supervisió del responsable de persones i processos administratius de NOVACT, la persona seleccionada s’ encarregarà de donar suport a la introducció de dades comptables, gestió administrativa i seguiment dels pressupostos dels projectes de NOVACT.

 • Suport en la introducció de dades, registre i seguiment comptable de despeses.
 • Gestió i control de cobraments de subvencions, factures, pagament de proveïdors en coordinació amb administració.
 • Suport en l’elaboració i la justificació econòmica dels projectes (Revisió de factures, preparació de documents …).
 • Suport a les auditories anuals de l’ entitat i la preparació de les auditories de projectes.
 • Presentació i lliurament de formulacions, justificacions i requeriments en coordinació amb les tècniques de projectes.
 • Custòdia de l’ arxiu físic i digital de comptabilitat i de projectes.
 • Altres tasques que siguin demanades per al personal de projectes que resultin necessàries per al correcte funcionament de l’ àrea en particular i de l’ entitat en general.

Perfil

Per a aquesta candidatura cal demostrar:

 • Formació en matèria de comptabilitat i administració.
 • Coneixements d’eines ofimàtiques comptables (Excel, contaplus, SAP).
 • Actitud proactiva flexibilitat i adaptable a canvis.
 • Català, Castellà obligatoris.
 • Nivell mitjà d’anglès.
 • Una persona íntegra amb sòlids valors personals, alineada amb la nostra missió.

Les següents qualificacions seran altament valorades:

 • Comptar amb cartes de recomanació.
 • Coneixement usuari de SAP Business One.
 • Experiència de pràctiques prèvies o professional en posicions similars.
Skip to content