Assessor/a jurídic/a en habitatge

ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL

Enviar CV a mmileo@vincle.org

Fins el 10/11/2023


SALARI: Més de 27.000€ bruts anuals. Per sobre de conveni d’Acció Social.

Tasques i funcions:

 • Gestió i mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i ocupacions.
 • Entrevistes, visites i assessorament a les Unitats de Convivència afectades per la pèrdua de l’habitatge i/o ocupació.
 • Assessorar jurídicament en l’àmbit de l’habitatge a la resta de l’equip SIPHO.
 • Estudiar la normativa i la seva incidència en el servei SIPHO
 • Avaluar les possibles situacions de vulnerabilitat social i/o de risc d’exclusió residencial de les
 • persones usuàries del servei.
 • Generar i tramitar els informes i documentació que s’escaigui per a garantir l’acompanyament  i l’assessorament a les Unitats de Convivència.
 • Elaborar informes de contingut jurídic.
 • Proposar i participar de les mediacions entre les diferents parts que intervenen en els processos gestionats des del servei per trobar l’alternativa més satisfactòria.
 • Coordinar-se seguint els protocols i normatives establertes amb la resta de persones professionals que intervenen en el procés.
 • Mantenir i tenir actualitzats els expedients, dades i indicadors dels casos.
 • Altres funcions de similar naturalesa i qualificació relacionades amb el seu lloc de treball.

Requeriments i Competències:

 • Titulació: llicenciatura o grau universitari de dret.
 • Valorable formació de postgrau i/o màster, especialment en mediació i/o habitatge.
 • S’ha de disposar de cursos d’especialització sobre normativa vinculada a habitatge, arrendaments, dret de família, mediació i negociació. Haurà de comptar d’un mínim de dos cursos d’un mínim de 5 hores.
 • Experiència mínima de dos anys en assessorament jurídic i mediació.
 • Perfecte ús del català i castellà, parlat i escrit. Nivell C Català.
 • Es valorarà certificació B2 en altres llengües. Bona capacitat de redacció i síntesi.
 • Habilitats comunicatives, escolta activa i assertivitat. Habilitats de mediació i capacitat d’arribar a pactes. Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Tolerància a la pressió.
 • Capacitat de treball en equip i dintre d’una xarxa multidisciplinària en un servei d’alta complexitat. Carnet de conduir tipus B.
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari.

Característiques:

 • Nom del lloc: ASSESSOR JURÍDIC en HABITATGE pel Servei d’Intervenció i Mediació davant Situacions de Pèrdua d’Habitatge i/o Ocupacions (SIPHO)
 • Centre de treball: Diagonal, 297, entresol, 1er, 08013, Barcelona.
 • Jornada: 38,5 hores setmanals. Horari: De dilluns a divendres. Matins / 2 Tardes.

 

Skip to content