Aparellador/a, enginyeria d’edificació – arquitecte/a tècnic/a

Associació ProHabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 24/04/2023


SALARI: 16.000€ - 17.100€ anuals per 30h.

FORMACIÓ REQUERIDA

Aparellador/a, arquitecte/a, ingenieria.

ENTITAT

ProHabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

FUNCIONS I TASQUES

En la captació d’habitatge:

 • Visites tècniques als habitatges susceptibles de ser captats per la Fundació.
 • Coordinació de les tasques de captació.
 • Valoració d’idoneïtat.
 • Elaboració d’informes sobre l’estat, necessitat d’intervenció i valoració econòmica de les obres de rehabilitació i adequació dels habitatges per al seu ús.

Intervenció a l’habitatge:

 • Visites tècniques als immobles i elaboració d’informes sobre l’estat, necessitat d’intervenció i valoració econòmica de les obres de manteniment de l’habitatge.
 • Planificació del manteniment dels habitatges.
 • Control i gestió del manteniment dels habitatge i gestió d’incidències.
 • Control de complimento normatiu dels habitatges.
 • Planificació i seguiment d’obres de rehabilitació i interlocució amb tècnics i empreses executores de les obres.
 • Control i tramitació de cèdules d’habitabilitat i de certificats de eficiència energètics i gestió de la seva renovació.
 • Relacions amb empreses de manteniment.
 • Relacions amb companyies d’assegurances i altres interlocutors.
 • Seguiment dels aspectes tècnics dels acord de cessió de l’habitatge.
 • Establiment d’eines que assegurin el control de l’estat de l’habitatge.
 • Coordinació de les eines de seguretat de l’habitatge i adopció de mesures per a evitar l’ocupació no consentida de l’habitatge.
 • Valoració de l’eficiència energètica dels immobles i redacció de propostes de millora, control i seguiment de la seva implementació.

REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA

 • Grau en ingenieria de la edificació, Arquitectura tècnica i/o Arquitectura.
 • Experiència en realització de pressupostos i amidaments.
 • Coneixement i experiència en l’aplicació de la normativa d’habitabilitat, CTE, instal·lacions ( REBT).
 • Experiència en la coordinació i el control de la gestió de les tasques de manteniment dels habitatges.

També es valoraran:

 • Experiència i coneixements del mercat immobiliari.
 • Experiència en l’ús del programa TAAF o altres programes d’administració de finques.
 • Formació, coneixements i/o experiència en entitats sense ànim de lucre.

Instrumentals:

 • Ofimàtica (Word, Excel, Accés)
 • Català parlat i escrit.
 • Carnet de conduir B1

Transversals:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

CONDICIONS LABORALS

 • JORNADA I HORARI : Jornada Parcial 30H – de DL a dv 8:00h -14:00h.
 • LLOC DE TREBALL: lloc de treball Barcelona i Terrassa.

CANDIDATURA

Tramesa de CV fins el 17/04/2023 a les adreces electròniques: cv@prohabitatge.org – Ref. ADMINISTRACIÓ

Skip to content