Animador/a sociocultural a Càritas

Càritas Diocesana de Barcelona

Fins el 01/02/2023


SALARI: 1.652,25€/ bruts mensuals – 23.331,50€ / Bruts anuals.

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC DE D’ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL A CÀRITAS

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

És una Institució sense ànim de lucre que pertany a l’església catòlica i que té com a missió acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Aquest fer inclou l’acollida, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules, per aconseguir un món més just.

A QUI S’ADREÇA AQUESTA CONVOCATÒRIA

Convocatòria externa.

PERFIL PROFESSIONAL

 • Formació reglada en l’àmbit.
 • Experiència professional d’animador/a sociocultural mínim d’un any.
 • Domini de la llengua castellana i catalana.
 • Domini del paquet office.
 • Experiència en l’àmbit del voluntariat i amb el col·lectiu de persones grans.
 • Coneixement de l’entorn d’església.
 • Habilitats: empatia, escolta activa i treball en equip.
 • Capacitat resolutiva i d’autoorganització.

FUNCIONS

 • Desenvolupar projectes comunitaris des del punt de vista social.
 • Realitzar dinàmiques i projectes implementats en els entorns comunitaris de Càritas.
 • Promoure la participació dels grups destinataris i dels agents socials implicats al territori.
 • Determinar indicadors i informacions clau per a l’avaluació i la determinació dels resultats.
 • Dinamitzar i acompanyar a grups de persones grans en les diferents activitats que es fan les parròquies.
 • Donar suport a les persones voluntàries en el desenvolupament de les diferents activitats.
 • Impulsar i executar tasques administratives i de gestió derivades dels projectes.
 • Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de la seva categoria professional que li sigui assignada pel seu o la seva cap.

CONDICIONS DE TREBALL OFERTES

 • Jornada completa: 35h/setmanals de dilluns a divendres.
 • Ubicació: A les parròquies de Càritas Diocesana de Barcelona (Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Badalona i Santa Coloma de Gramenet) on es desenvolupen els projectes.
  Horari: De 16 a 19.30 h de dilluns a dijous i dos matins de 8 a 14 h amb certa flexibilitat en funció de les necessitats.
 • Contracte: Contracte de12 mesos vinculat al Programa Treball i Formació. Convocatòria TRFO – SOC -TRANS- DLLD -DONA-2022.
 • Requisit imprescindible: Oferta laboral dirigida a persones en situació de desocupació durant 12 mesos en un període de 18 mesos, de forma continuada, o no, i inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades DONO.
 • Remuneració segons taules conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Grup C- Nivell 11).

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: mvicente@caritas.barcelona abans de l’1 de febrer de 2023, indicant en l’assumpte del correu «CONVOCATÒRIA ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL».

El responsable del tractament és Càritas Diocesana de Barcelona, amb domicili a la Via Laietana n. 5, entresol, de Barcelona. La finalitat del tractament és la gestió de la seva candidatura a un lloc de treball. Les dades es conservaran durant un any i seran destruïdes passat l’anterior període. El tractament de dades té la seva base jurídica en el vostre consentiment. Teniu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades, a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades i a la revocació. Per exercir els anteriors drets podeu dirigir-vos al domicili del responsable del tractament. Més informació sobre la política de privacitat: https://caritas.barcelona/politica-de-privacitat/

Skip to content