Advocat/da penalista

Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans

Enviar CV a info@iridia.cat

Fins el 12/03/2023


SALARI: Retribució (brut mensual amb pagues prorratejades): 2023: 2.140,34 €/mes bruts - 2024: 2.245,04 €/mes bruts - 2025: 2.331,04 €/mes bruts.

Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans som una entitat que treballa a Catalunya per la defensa dels drets humans i, en concret, per la defensa dels drets civils i polítics. Apostem per combinar la intervenció directa davant situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen com a objectiu promoure canvis en les polítiques públiques. Tot això es duu a terme a través d’una estructura estable, sostenible i independent.

Un dels principals mecanismes de canvi i incidència utilitzada per Irídia és el litigi estratègic, combinant l’acompanyament psicosocial amb la comunicació i incidència política, per tal de detectar problemes estructurals i mancances en les polítiques públiques, denunciar les vulneracions de drets vinculades a la violència institucional i proposar canvis i reformes. El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) és el projecte principal de l’entitat, a través d’aquest s’ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que pateixin una situació de maltractament en el marc del sistema penal català. Treballem en l’àmbit de  les vulneracions de drets en context de protesta, espai públic, presons i CIEs.

Busquem a un/ advocat/da penalista a jornada completa (amb possibilitat que sigui a 30 hores) per assumir la representació de diferents litigis d’Irídia, que tingui experiència en l’exercici de l’advocacia i concretament en causes penals. Es valorarà molt positivament que tingui formació i/o experiència en drets humans i, especialment, en com litigar els casos de tortura o tractes inhumans. La persona estarà sota la supervisió de la coordinadora de litigis i s’haurà de coordinar amb altres advocades del servei, la coordinadora psicosocial, així com amb la línia de comunicació i incidència. Es valorarà també molt positivament experiència i/o formació en què és la perspectiva psicosocial.

Condicions laborals: 38,5 hores setmanals (negociable jornada parcial: 30 hores).

IMPORTANT: Cal enviar CV i carta de motivació a info@iridia.cat abans del 12 de març, amb l’assumpte “Advocat/da Litigi 2023”

Skip to content