Advocat/Advocada

Comissió Catalana d'Acció pel Refugi

Enviar CV a ccar@ccarefugi.org

Fins el 15/07/2024


SALARI: Segons les taules salarials de l'entitat: 30.825,42€ bruts anuals.

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi  té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets humans de les persones refugiades i migrants, alhora que treballa per afavorir els seus processos d’inclusió social a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

 • Sota la supervisió de la Coordinació d’atenció a les persones, oferir atenció jurídica a persones refugiades, apàtrides i denegades de la protecció internacional.

Funcions

 • Assessorament i acompanyament jurídic especialitzat per persones refugiades, apàtrides i denegades de la protecció internacional, incloent menors estrangers sense referents familiars.
 • Preparació de la formalització de la sol·licitud de protecció internacional.
 • Assistència a la formalització de la sol·licitud de protecció internacional.
 • Coordinació amb treballadors i educadors socials.
 • Assessorament addicional sobre el procediment de protecció internacional.
 • Gestions amb el Cos Nacional de Policia (CNP).
 • Gestions amb l’Oficina d´Asil i Refugi (OAR).
 • Presentació de la documentació complementària a l’expedient de protecció internacional.
 • Donar suport a la presentació d’informes per a la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi (CIAR).
 • Presentació de queixes davant diverses instàncies (Defensor del Pueblo, Delegació de Govern a Catalunya, Oficina d’Asil i Refugi, ACNUR, entre d’altres).
 • Derivacions a altres entitats especialitzades del territori.
 • Assessorament i assistència en relació al procediment de sol·licitud de l’estatut d’apàtrida.
 • Coordinació amb diferents entitats del sector.
 • Coordinació amb l´Oficina d´Estrangeria.
 • Organització de sessions informatives de caràcter grupal o, quan sigui necessari, individual sobre el dret d’asil dirigides a persones víctimes de desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans.
 • Entrevista en profunditat i valoració jurídica, i coordinació amb l’equip tècnic de la CCAR sobre possibles derivacions i el seu posterior seguiment (ja sigui a persones adultes com a menors estrangers sense referents familiars).
 • Assessorament i acompanyament jurídic especialitzat en la realització de tràmits i seguiment d’expedients de protecció internacional de les persones beneficiàries dels Programes d’atenció a les persones
 • Realització de les tasques pròpies de l’àrea jurídica segons les necessitats de l’entitat.

 Requisits

 • Formació específica i experiència en protecció internacional.
 • Formació i experiència en immigració.
 • Alts coneixements del entorn de recursos socials de Catalunya.
 • Nivell alt de castellà i català (parlat i escrit).
 • Francès i/o anglès nivell alt.
 • Estar col·legiat/da com a advocat/da exercint.

Capacitats i compromisos

 • Capacitat per a les relacions interpersonals i professionals.
 • Capacitat per a treballar en un equip multidisciplinari.
 • Autoorganització i autonomia.
 • Orientació a resultats.
 • Disposició per al treball en equip.
 • Capacitat per a desplaçar-se i realitzar atencions fora de l’oficina dins de la jornada laboral.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Es valorarà

 • Formació específica en gènere.
 • Formació o experiència amb menors
 • Haver format part de CCAR com a persona atesa, treballador/a o voluntari/a.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Experiència associativa.

Condicions

 • Contracte temporal (substitució per maternitat), 35h.
 • Incorporació immediata.
 • Lloc de treball Barcelona.
 • Quatre dies en horari de matí, un de tarda.
 • Dos dies de teletreball setmanals.

Informació requerida

 • Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccarefugi.org amb la referència ADVOCAT/AVODCADA
 • El termini de presentació de candidatures finalitza el 15 juliol.
 • Només es contactarà amb les persones que hagin estat pre-seleccionades.
Ves al contingut