Administratiu/va

COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT

Enviar CV a ccar@ccar-cear.org

Fins el 27/03/2023


SALARI: 19.480,32€ bruts anuals.

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

En dependència de la coordinació de gestió econòmica administrativa i desenvolupament institucional, reforçar l’equip amb relació a la gestió i posterior justificació econòmica dels programes i projectes; així com a la responsable econòmica i financera de l’entitat amb totes aquelles tasques de gestió documental i econòmica que requereixi.

Funcions

 • Realitzar la comptabilitat de l’entitat: factures i despeses i moviments de tresoreria.
 • Preparació de documents per enviar a gestoria: comptabilitat, tresoreria i trimestrals d’IRPF i revisió de la documentació rebuda.
 • Arxiu físic i digital de la documentació varia de l’entitat.
 • Justificació de subvencions: preparació de formularis econòmics i de la documentació.
 • Preparació dels documents per a l’auditoria dels projectes i les justificacions econòmiques de les subvencions.
 • Gestió de compres amb proveïdors, inventaris i control de sortides de material de merchandaising.
 • Gestió d’altes, canvis, reclamacions i incidències dels subministres dels pisos d’acollida i de les oficines de l’entitat.
 • Contacte amb el proveïdor d’informàtica per instal·lacions, consultes i incidències del personal de la CCAR.
 • Emetre i enviar factures no electròniques i electròniques.
 • Suport a direcció en la gestió dels recursos humans; revisar nòmines mensuals, preparar pagaments de les nòmines.
 • Participació en reunions d’equip de programes i projectes.
 • Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc. vinculades als objectius de l’entitat.

Requisits

 • Posseir estudis mínims de Formació Professional o Batxillerat.
 • Domini de l’Excel.
 • Coneixement i domini del català.
 • Alta motivació per al treball en migracions i asil i una identificació amb els objectius de la CCAR.

 Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i propositiva.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
 • Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

 Es valorarà

 • Experiència laboral mínima d’1 any en lloc similar, posant l’accent principalment en la gestió administrativa i justificació de projectes.
 • Experiència mínima d’1 any amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, principalment amb
 • persones migrades.
 • Capacitat pel treball en equip.

Condicions

 • Jornada completa.
 • Contracte indefinit.
 • Incorporació immediata.
 • Lloc de treball a Barcelona.

Informació requerida

 • Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència: Administratiu/a
 • El termini de presentació de candidatures finalitza el 27 de març de 2023
 • Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.
Skip to content