Administratiu/va UPPA (Àmbit sanitari)

GRUP SANT PERE CLAVER

Fins el 28/07/2023


SALARI: 21.176,98€ bruts anuals.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre i de servei públic, que atenem persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

Actualment, cerquem pel nostre equip un/a Auxiliar Administratiu/va pel UPPA.

L’equip de l’Unitat de Psicoterapia Psicoanalítica d’Adults (UPPA) és un recurs assistencial d’àmbit públic i no sectoritzat que dona suport a la Xarxa d’Assistència Primària en Salut Mental de Catalunya. Presta serveis i una atenció especialitzada en tractaments psicoterapèutics focals d’orientació psicoanalítica a persones majors de 18 anys derivades de la xarxa de Salut Mental i famílies EAIA.

Les principals funcions a realitzar són:

Atenció telefònica als usuaris

 • Atendre trucades de pacients per tal de gestionar visites mèdiques (confirmacions, canvis d’hora, reprogramació, anul·lacions, etc.).
 • Atendre trucades dels referents del EAIA.
 • Derivar trucades a professionals mitjançant el canal de la intranet (petició informe, consultes etc.).
 • Rebre, filtrar i transmetre les trucades telefòniques, atenent els dubtes dels/les pacients o possibles pacients.
 • Donar resposta de les possibles incidències que puguin sorgir.

 Programació i gestió de l’agenda de professionals

 • Atendre casos derivats per part de la xarxa pública de Salut Mental i EAIA, revisar criteris d’acceptació (segons lloc/zona de derivació) i concertar la primera visita després de la confirmació per part del professional corresponent.
 • Programar consultes telefòniques als/les professionals especialistes del UPPA.
 • Realitzar el processament i seguiment informàtic de la documentació pertinent.
 • Registrar a la intranet les demandes o incidències de pacients (consultes rellevants, petició d’informe, etc.).
 • Confeccionar i actualitzar les agendes anuals dels/les professionals, i incloure reunions i altres actes.
 • Assignar espais de reunió entre els/les pacients i el/la respectiu/va professional.

 Altres tasques administratives

 • Generar el llistat de visites diàries i transmetre-la a recepció (remarcant les primeres visites per tal de preparar-les amb antelació).
 • Realitzar la redacció, transcripció i emissió de documents.
 • Controlar, gestionar i reclamar documentació dels/les pacients.
 • Revisar i gestionar els correus electrònics rebuts al UPPA.
 • Revisar valises i escaneig de documents.
 • Controlar el material del servei (test, etc.).
 • Constituir, ordenar, classificar i actualitzar expedients.
 • Controlar i gestionar de l’arxiu.
 • Participar en reunions de seguiment amb l’equip (de forma trimestral) i (de forma mensual) amb coordinació.
 • En cas que sigui necessari, realitzar atenció presencial als/les pacients.
 • Conèixer i complir els requisits establerts pel sistema de gestió de qualitat i medi ambient definits en el Manual de gestió de l’organització i el document de Recomanacions mediambientals.
 • Dur a terme totes aquelles tasques que es requereixi, d’acord amb les funcions i competències pròpies d’aquest lloc.

Requisits:

 • Imprescindible formació en tasques administratives. Valorable formació especifica en àmbit social o sanitari.
 • Experiència de 2 anys aproximadament en tasques administratives, així com experiència (sanitària o social) en àmbit d’atenció a persones vulnerables o situació d’exclusió social. Valorable experiència en salut mental.
 • Competències professionals:
  • Planificació i organització.
  • Tolerància a la frustració.
  • Empatia.
  • Gestió de conflictes.
 • Altres requisits: Certificat de delictes de naturalesa sexual. Nivell alt de català i castellà. Valorable nivell mig d’anglès.

T’oferim:

 • Treballaràs un centre referent a Catalunya i formaràs part d’un equip de professionals amb vocació per a l’atenció a les persones i podràs acompanyar-los en el seu desenvolupament professional.
 • Ens diferenciem pel fet de dur a terme sessions de supervisió d’equip tècnic (relació assistencial) i supervisió de casos (punt de vista clínic i socioeducatiu).
 • Formaràs part d’un Grup referent en el sector salut i serveis socials, on podràs consolidar la teva trajectòria professional a l’hora que et segueixes formant.

Condicions laborals:

 • Incorporació: Setembre 2023.
 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: 37h/setmanals.
 • Horari: Dilluns de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h, dijous de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, dimarts i dimecres de 8 h a 15 h i divendres de 9 h a 15 h.

Beneficis socials:

 • Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: Dia festiu el dia de l’aniversari! Així com compromís amb la maternitat i la paternitat -allargant el permís-, dies de lliure disposició escolar, etc.
 • Pla de retribució flexible (assegurança de salut, targeta menjador, escola bressol, targeta transport).
 • Gratificacions per fets vitals (naixement o adopció, i casament o parella de fet)
 • Suport emocional i coaching gratuït.
 • Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.)
 • Recolzament econòmic i en hores dins de la jornada laboral en formació i recerca.
 • Descomptes en altres serveis.

 

Skip to content