Administratiu/va Temporal 3 mesos a Barcelona

Companyia de les Filles de la Caritat

Fins el 25/03/2024


SALARI: 20.500€ bruts anuals.

Necessitem incorporació immediata d’un/a Administratiu/iva a un dels nostres centres de Barcelona. Contracte de 3 mesos. Incorporació Immediata.

Funcions

 • Coneixement dels manuals de gestió i justificació del programa, així com els procediments; protocols i instruccions internes; programes informàtics que apliquen al projecte/subvenció.
 • Gestió i seguiment del lliurament d’ajuts econòmics a les persones beneficiàries i posterior justificació.
 • Gestió econòmica del programa mitjançant la base de dades interna de Marillac, així com altres aplicacions utilitzades en la gestió econòmica del projecte (programa de comptabilitat). Suport als tancaments comptables a més de qualsevol tasca pròpia de l’equip administratiu.
 • Elaborar i gestionar els arxius relacionats amb els documents justificatius de la subvenció. Recull i elaboració de documents i informes per a la correcta justificació, seguiment i avaluació del programa: memòria justificativa i compliment de requisits administratius per al seguiment del programa. Així com facilitar la informació i documentació per a la correcta justificació i fer altres tasques administratives que requereixi el projecte.
 • Realitzar les tasques logístiques relacionades amb els centres d’acollida de les persones beneficiàries que participen al programa i centres de treball (ex: execució de processos de compres, control de caixa, entrega i justificació d’ajudes, elaboració d’inventari i control d’estoc, etc).

Es Valorarà

 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Elevada capacitat de sistematització i organització.
 • Responsabilitat, precisió i rigor.
 • Discreció i persona metòdica.
 • Bona expressió oral i escrita.
 • Habilitats personals i socials, capacitat per a les relacions humanes.
 • Experiència en participació en equips de treball amb persones voluntàries.
 • Compromís amb els principis i les orientacions de l’Entitat (Marillac-Filles de la Caritat).

Requisits

 • Formació Professional Tècnic en gestió Administrativa, Tècnic en Administració i Finances, o similar.
 • Experiència mínima un any en lloc similar.
 • Formació en gestió econòmica i en gestió de recursos humans.
 • Coneixements en identificació, justificació i execució de projectes.
 • Informàtica i ofimàtica: Entorn Windows (usuari). Paquet Office (domini d’Excel nivell avançat) i altres entorns. Internet i correu electrònic (usuari). Altres aplicacions: Programa de comptabilitat i BBDD.
 • Experiència demostrable d’almenys 1 anys a àrees d’administració general (comptabilitat).
 • Coneixement en identificació, justificació i execució de projectes.
 • Experiència laboral en justificació de projectes.
 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Elevada capacitat de sistematització i organització. Responsabilitat, precisió i rigor. Discreció i persona metòdica.
 • Bona expressió oral i escrita.

Oferim

 • Contracte: Temporal 3 mesos.
 • Jornada: Completa.
 • Incorporació: Immediata.
Skip to content