Administratiu/va – programa “protecció internacional”

Accem

Fins el 28/04/2023


SALARI: segons conveni.

Funcions  a desenvolupar:

 • Control i seguiment de proveïdors.
 • Seguiment pressupostari i econòmic de les despeses i justificació de les mateixes.
 • Suport a les tasques necessàries per justificar la subvenció que finança el projecte, principalment emplenant els Excel corresponents.
 • Arxiu de documentació.
 • Altres tasques de suport necessàries vinculades al programa.
 • Solucionar possibles incidències o dubtes que sorgeixin al llarg del procés de justificació d’acord amb les directrius dels Coordinadors de Justificació.

Lloc: Barcelona

Titulació: FPI o CFGM d’Administració i Finances, o similar

Requisits:

 • Coneixement d’idiomes: anglès i/o francès acreditat nivell B2
 • Experiència prèvia al Tercer Sector.
 • Experiència d’un any treballant amb immigrants i refugiats/des.
 • Persona acostumada a manejar gran quantitat de documentació.
 • Maneig avançat d’Excel (ús de fórmules i taules dinàmiques).
 • Persona responsable, organitzada i metòdica.
 • Capacitat per a treballar en equip.
 • Valorable estar en possessió de certificat de discapacitat +33%

Oferim: Jornada Complerta. Contracte eventual fins el 31/12/23

Skip to content