Administratiu/va equip de subvencions

Càritas diocesana de Barcelona

Fins el 31/12/2022


SALARI: 1.652,25€/ bruts mensuals - 23.331,50€ / Bruts anuals.

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC DE ADMINISTRATIU/VA A L’EQUIP DE SUBVENCIONS

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

És una Institució sense ànim de lucre que pertany a l’església catòlica i que té com a missió acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Aquest fer inclou l’acollida, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules, per aconseguir un món més just.

A QUI S’ADREÇA AQUESTA CONVOCATÒRIA

Convocatòria interna i externa.

PERFIL PROFESSIONAL

Formació mínima requerida : Titulació Cicle formatiu de grau mig en administració.

• Informàtica nivell usuari avançat.
• Realitzar treballs administratiu: gestió de documentació, gestió i introducció de dades en els programes informàtics.
• Experiència prèvia en llocs similars o en altres llocs de la institució o del sector, i en tasques administratives.
• Habilitats: Amabilitat, empatia, discreció, habilitat de comunicació, capacitat de treball en equip, organització del temps i de la mateixa feina, iniciativa i pro activitat.

FUNCIONS

Funcions principals:

• Suport als companys en la preparació d’auditories de les subvencions.
• Cerca de documentació justificativa en els sistemes d’informació de Càritas (Business Central, Share Point).
• Introducció d’informació i tractament de dades en Excel.

ES VALORARÀ

• Nivell C de català.
• Coneixements de llengües, a més del català i el castellà.
• Coneixement del cicle de les subvencions i passar auditories.

CONDICIONS DE TREBALL 

  • Jornada completa: 35h /setmanals de dilluns a divendres.
  • Contracte: Substitució Maternitat.
  • Remuneració segons taules conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Grup C- Nivell 11).

PROCÉS DE SEL.LECCIÓ

  • Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: mvicente@caritas.barcelona fins el 31 de desembre de 2022 posant com a referència Administratiu Atenció.

 

Skip to content