Administratiu-va del Departament d’imatge i comunicació

SEPRA SERVEI DE PREVENCIÓ INTEGRAL SCCL

Enviar CV a oriol@sepra.coop

Fins el 02/02/2024


SALARI: La forquilla va de 19.470€ a 21.571€ bruts anuals.

Som l’únic Servei de Prevenció de Riscos Laborals acreditat a Catalunya que desenvolupem la nostra activitat constituïts com a cooperativa de treball.

Des de fa 20 anys ens impliquem amb empreses i organitzacions de qualsevol sector i dimensió, des de la proximitat i la confiança que neixen d’un alt nivell de coneixement.

Treballem cada dia per demostrar que, en el nostre camp, és possible contribuir al desenvolupament d’activitats d’altres amb propostes innovadores, proactives i properes, no només per donar resposta legal a les necessitats al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, sinó apostant per l’assoliment d’Organitzacions Saludables.

Com a cooperativa som un model d’empresa que assegura la implicació màxima de totes les treballadores cap a objectius comuns i compartits, des d’una gestió responsable socialment, democràtica i equitativa, amb noves formes de treballar, consumir i invertir.

Som Referent de la prevenció de riscos laborals als mercats socials, amb una participació activa en la difusió del cooperativisme i de l’economia social i solidària.

Busquem una professional per incorporar-se a l’equip:

  • Jornada completa
  • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb contracte laboral indefinit

Funcions

Funcions específiques:

  • Preparar i enviar les ofertes del servei de SPA i de serveis específics.
  • Preparar, enviar i arxivar dels contractes de SPA.
  • Preparar i enviar les  renovacions dels contractes de SPA i de serveis específics prorrogables.
  • Fer seguiment d’ofertes del servei de SPA i de serveis específics.
  • Programació de revisions mèdiques.
  • Control de les persones no presentades al reconeixements.
  • Cerca i seguiment de centres mèdics externs.

Funcions auxiliars:

  • Atenció telefònica i del correu electrònic del Departament.
Skip to content