Administratiu/va de suport àrea econòmica de projectes

COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT

Enviar CV a ccar@ccar-cear.org

Fins el 02/05/2023


SALARI: 19.480,32€ bruts anuals.

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

En dependència de la coordinació de gestió econòmica administrativa i desenvolupament institucional, reforçar l’equip en l’àrea econòmica i acompanyar la gestió i posterior justificació econòmica dels diferents programes i projectes de l’entitat.

Funcions

 • Fer seguiment de les despeses dels diferents projectes (seguiment de l’execució i suport a la gestió de les imputacions dels diferents finançadors).
 • Preparar justificacions econòmiques de les subvencions rebudes (complimentar formularis de justificació)
 • Emissió de factures.
 • Suport en la comptabilitat de despeses.
 • Donar suport al tancament comptable anual i a l’auditoria de comptes anuals.
 • Gestionar les altes i baixes i documentació contractual amb la gestoria.
 • Gestionar el programa de fitxatge del personal de l’entitat.
 • Executar els pagaments de les factures rebudes de l’entitat.
 • Revisar i preparar els pagaments de les nòmines.
 • Gestionar les compres online (bitllets d’avió, tren, reserves d’allotjaments, assegurances viatges, material, etc.)
 • Sol·licitar targetes prepagament i gestionar recuperacions de saldos i recàrregues.
 • Actualitzar la base de dades persones sòcies i preparar la domiciliació de les quotes.
 • Donar suport a les auditories de subvencions i de comptes anuals.

Requisits

 • Posseir estudis mínims de Formació Professional o Batxillerat.
 • Experiència de mínim 1 any en lloc similar, posant l’accent principalment en gestió econòmica de projectes.
 • Domini de l’Excel.
 • Alta motivació per al treball en migracions i asil i una identificació amb els objectius de la CCAR.

Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i propositiva.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
 • Orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà

 • Experiència laboral en el tercer sector.
 • Experiència amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, principalment amb persones migrades.
 • Capacitat pel treball en equip.

Condicions

 • Jornada completa.
 • Contracte indefinit.
 • Incorporació immediata.
 • Lloc de treball a Barcelona.

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència: Administratiu/a de suport a l’àrea econòmica de projectes

El termini de presentació de candidatures finalitza el 2 de maig de 2023

Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

Skip to content