Administratiu/va

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT

Fins el 25/06/2024


SALARI: 22.319,08€ bruts anuals (Personal tècnic superior)

Definició del lloc : Realització de tasques administratives als programes CerclesCat / Unitat de Suport / Círculos España de la Fundació Salut i Comunitat

Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Gestió del voluntariat:
  • Emplenament i actualització de la base de dades.
  • Emplenament i actualització de les fitxes de voluntaris/es.
  • Buidatge dels formularis d’avaluació de la satisfacció de les diferents formacions.
 • Gestió de la comunicació amb voluntaris/es:
  • Gestió del correu electrònic.
  • Enviament de convocatòries i informació d’interès.
  • Gestió de les sol·licituds d’informació.
 • Coordinacions i gestions amb centres col·laboradors amb motiu de formacions de coordinadors/es i/o voluntaris/es (CEJFE, Ciutat de la Justícia,…).
 • Gestions logístiques:
  • Supervisar l’entrega i el retorn de telèfons mòbils.
  • Supervisar l’entrega dels llistats de signatures.
  • Arxiu de documents clau (fitxes de voluntaris/es, llistats d’assistents,…).
 • Gestions amb el finançador:
  • Justificació econòmica de les subvencions
 • Altres:
  • Gestió de Sistemes Informàtics relatius al servei.
  • Arxiu i distribució de documentació
  • Participació a les reunions d’equip
  • Participació als espais de formació
  • Participació en l’elaboració de documents (memòries, projecte, material de divulgació si s’escau, qüestionaris d’avaluació…)

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions ( titulació , formació complementària , experiència específica i en el lloc de treball … ):

 • FPII Administratiu o similar
 • Coneixement de sistemes informàtics i base de dades (Word, Excel, Access…) (Imprescindible)
 • Coneixements en comptabilitat
 • Coneixement en sistemes de Qualitat.
 • Coneixement en justificació econòmica de subvencions.
 • Català (parlat i escrit)

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball :

Competències

 • Habilitat tecnològica: coneixement i gestió de Sistema Office: Word, Excel, Access, Power Point. Nivell avançat.
 • Gestió i coneixement d’Internet.
 • Coneixements programes de disseny: CANVA…
 • Gestió de la Qualitat: capacitats i habilitats per liderar i implementar els processos relatius a Sistemes de Qualitat.
 • Gestió de recursos: optimitzar els recursos humans, tècnics i econòmics. Realitzant gestió eficaç i àgil dels sistemes de gestió.
 • Planificació: determinació de prioritats, i planificació de tasques, incloent els recursos necessaris i els sistemes de control adients.
 • Capacitat de treball en equip
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Responsabilitat.
 • Iniciativa.
 • Capacitat per gestionar positivament situacions complexes.

Tipus de contracte : (si és substitució, data finalització contracte aprox . )

 • Indefinit amb període de prova segons conveni.

Jornada laboral: 38’5 hores/setmana.

Horari/Torn: De dilluns a dimecres (mati /tarda) – dijous i divendres fins les 15:00h.

Data d’incorporació: Juny 2024

Skip to content