Administratiu equip formació i inserció laboral

Càritas Diocesana de Barcelona

Fins el 15/11/2023


SALARI: 1.562,08€ bruts mensuals - 22.069,12€ bruts anuals. Segons taules conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Grup C - Nivell 10).

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

És una Institució sense ànim de lucre que pertany a l’església catòlica i que té com a missió acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Aquest fer inclou l’acollida, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules, per aconseguir un món més just.

PERFIL PROFESSIONAL

 • Titulació en Grau Mitjà en Gestió Administrativa.
 • Coneixements en eines informàtiques nivell usuari.
 • Experiència en gestió administrativa a l’empresa privada amb ànim de lucre i/o administració pública.
 • Habilitats: Comunicació, empatia, resolució, organització, treball en equip.

FUNCIONS

 • Suport al programa en: l’explotació de dades del CRM, registre de les entitats sobre les persones derivades, suport a la tècnica representant de Càritas.
 • Suport en tasques administratives dels equips del programa: gestió de la documentació, agendes, sales de reunions, comanda de materials, enviaments postals, gestió de bitllets de viatges, facturacions de transport del personal, mantenir actualitzada la intranet, organització l’arxiu físic i digital.
 • Gestió de tota la facturació dels projectes, amb posterior revisió de la cap.
 • Participació en les reunions d’equip del programa, recull d’acta, seguiment dels documents de seguiment i tasques pendents.
 • Participació a les comissions per aixecar acta, recollir aportacions i fer seguiment dels temes pendents.
 • Gestió, generació de sinèrgies i establir encàrrecs de tasques administratives a voluntari/s que es poden incorporar al programa.

ES VALORARÀ

 • Nivell C de català.

CONDICIONS DE TREBALL OFERTES

 • Jornada completa:  35h/setmanals de dilluns a divendres.
 • Contracte temporal per substitució.

PRÒCES DE SELECCIÓ

 • Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: mvicente@caritas.barcelona fins el 15 de novembre de 2023 posant com a referència Administratiu FIL.
Skip to content