Adjunt/a a Direcció General

Fundació Bofill

Fins el 12/12/2022


SALARI:

A la Fundació Bofill construïm oportunitats socials i educatives innovadores per superar les desigualtats.

Treballem per garantir el dret efectiu a l’educació per totes les famílies. Promovem propostes polítiques, compromisos i programes efectius generant oportunitats educatives comunitàries, combatent la segregació escolar als barris en desavantatge, lluitant contra l’abandonament escolar prematur i impulsant oportunitats digitals equitatives.

La nostra fundació és un laboratori obert d’idees i un impulsor d’iniciatives de canvi social i educatiu. El nostre equip té la sort de comptar amb el talent i la visió d’una xarxa de centenars de col·laboradors/es expertes en àmbits professionals, de recerca o que lideren transformacions.

El repte d’aquesta posició

Aquest desembre aprovarem una nova estratègia pels propers anys, que ens compromet a afrontar els reptes més emergents de l’equitat social. Això ens obligarà a ser una entitat encara més dinàmica, àgil, cooperativa i innovadora.

Necessitem acompanyar la nostra estratègia amb més intensitat.

Busquem un/a Adjunt/a a Direcció per incrementar les capacitats organitzacionals de liderar el desplegament estratègic d’accions, desenvolupar noves eines de seguiment, accelerar i acompanyar noves iniciatives i agilitzar la presa de decisions executiva amb els equips i en els reptes de direcció.

Descripció del lloc de treball i responsabilitats:

 • Liderar amb la direcció general el desenvolupament de l’estratègia, els lideratges interns i la dinàmica executiva de l’organització.
 • Acompanyar el desenvolupament de les noves capacitats de l’organització amb la direcció general.
 • Assistir a la direcció general en les tasques pròpies d’aquesta i suplir-la quan calgui.
 • Actuar com a màxim responsable dins l’organització per delegació, tant de supervisar el funcionament integral com de liderar els reptes singulars o transversals assignats.
 • Com a membre de l’equip directiu participa activament en l’estratègia de la fundació, i serà responsable de detectar possibilitats de millora, organitzatives i de processos.
 • Planificar, alinear el desplegament de la planificació anual i fer el seguiment de les decisions executives amb l’equip directiu, les direccions de cada àrea (Gerència, Dir. Programes, Dir. Recerca, Dir. de Comunicació i Dir. de Desenvolupament i Aliances) i els líders de projectes.
 • Coordinar diferents àrees per alinear les seves iniciatives amb el pla estratègic, i guanyar l’agilitat i l’anticipació necessària en els reptes clau.
 • Donar suport a les persones responsables de totes les àrees en la consecució dels seus objectius.
 • Impulsar el desplegament del nou marc estratègic desenvolupant models, eines i accions.
 • Desenvolupar i pilotar el model de mesura d’impacte, seguiment i avaluació de resultats.
 • Dissenyar i implementar les estratègies de la nova etapa: estratègia de dades, digital, internacional, agenda d’incidència, entre d’altres.
 • Desenvolupar i gestionar el pla de desenvolupament de persones i talent.

Perfil:

 • Formació superior i continuada. Es valorarà formació en gestió i lideratge d’organitzacions.
 • Experiència en càrrecs de gestió, caps d’àrea i/o direcció d’entitats. Es valorarà lideratge o direcció d’iniciatives cíviques i socials.
 • Es valorarà experiència en desenvolupament organitzacional i estratègic.
 • Capacitats de lideratge, visió organitzacional i estratègica.
 • Iniciativa, esperit impulsor i involucratiu.
 • Capacitat de crear i desplegar models de gestió i planificacions sistemàtiques però àgils.
 • Altres qualitats destacades: capacitat executiva i resolutiva, capacitat de treball en equip, capacitat de liderar àmbits molt diversos simultàniament.
 • Alt grau de motivació per l’educació, la justícia social, els valors públics i comuns i per la lluita contra les desigualtats.
 • Excel·lent domini del català i castellà escrit i parlat i domini de l’anglès.

Per aquesta posició volem valorar principalment les competències i la capacitat per a impulsar iniciatives i acompanyar a l’equip de direcció a la consecució de les seves fites. Així que si creus que pots ser la persona que busquem t’animem a que presentis la teva candidatura.

Oferim:

 • Ser membre de l’equip directiu d’una institució compromesa i pionera en la transformació social contra les desigualtats.
 • Incorporació al gener de 2023.
 • Contracte indefinit, jornada laboral de 40 hores.

Candidatures:

 • Envieu el currículum i una carta de motivació a l’adreça: selecciodireccio@fbofill.cat
 • Data límit per a la recepció de candidatures: 12 de desembre de 2022.
 • Us garantim la total confidencialitat del procés de selecció.
 • Ens posarem en contacte amb les persones preseleccionades en el període màxim de dues setmanes des del tancament de l’oferta.
Skip to content