Acompanyament de joves al projecte educatiu “Juliols de Franja-Joves”

Pla Comunitari Verdum

Enviar CV a info@pcverdum.org

Fins el 15/05/2023


SALARI: 1.072,61€ net (14 pagues) (conveni de lleure/coordinadora d’activitats)

Oferta laboral: Acompanyament de joves al projecte educatiu “Juliols de Franja-Joves”

Lloc de treball

Acompanyament de joves en el marc del projecte educatiu “Juliols de Franja” adreçat a adolescents i joves a partir de 12 anys.

Descripció del projecte

La Taula de Franja és una xarxa d’entitats, serveis públics i equipaments gestionats per entitats, que es crea amb la voluntat de donar una resposta conjunta a les necessitats detectades en joves i adolescents a partir de 12 anys en el territori de Nou Barris.

Entre les línies de treball de la Taula de Franja, destaquen l’organització de tallers de lleure al llarg del curs escolars, l’organització d’una oferta de lleure estable durant el mes de juliol, la realització d’activitats extraordinàries conjuntes, l’obertura dels instituts de secundària i la formació dels agents educatius del territori.

Funcions i Tasques

 • Acompanyament dels i les adolescents als diferents tallers i sortides previstos als Juliols de Franja i seguiment del funcionament dels mateixos.
 • Seguiment d’assistència i incidències i contacte amb les famílies.
 • Valoració i registre diari de les activitats.
 • Elaboració de la memòria del projecte.
 • Detectar noves necessitats i propostes.
 • Participar en els espais de coordinació del projecte.
 • Suport a les tasques de coordinació global del projecte.

Requisits

 • Requisit: títol de monitor/a de lleure.
 • Experiència en l’àmbit de lleure educatiu amb joves a partir de 12 anys.
 • Coneixements d’ofimàtica i eines col·laboratives online, gestió del correu electrònic i xarxes socials (Facebook, WordPress…).
 • Capacitat de treball en equip, autonomia, iniciativa i organització.

Es valorarà

 • Es valorarà formació en l’àmbit del lleure educatiu i sociocultural amb adolescents i joves.
 • Es valorarà coneixements i capacitat d’aplicació de la perspectiva feminista i antiracista.
 • Coneixement de Nou Barris, de les seves entitats i equipaments.

Contracte

 • Del 12 de juny al 31 de juliol.
 • 30 hores setmanals.
 • Flexibilitat horària, en funció de les necessitats del projecte.

Procés de selecció

Enviar C.V. i carta de presentació especificant el títol de l’oferta laboral al correu: info@pcverdum.org
Data límit: 15 de maig de 2023

 

Skip to content