4 treballadors/es socials acollida programa atenció humanitària – dispositiu emergència crisi de les Canàries. Lloret de Mar

Accem

Fins el 03/11/2023


SALARI: Segons conveni.

Funcions  a desenvolupar:

 • Atenció individualitzada, entrevistes, redacció d’informes, seguiment de casos, elaboració d’expedients, registre d’usuaris/es, desenvolupament d’activitats, resolució d’incidències i elaboració d’informes mensuals.
 • Suport i seguiment d’usuaris al dispositiu.
 • Suport en seguiment de casos i resolució de conflictes.
 • Control d’ajudes econòmiques i registre d’usuaris.
 • Maneig d’aplicacions informàtiques d’Accem.
 • Altres accions contemplades per al desenvolupament del programa.

Lloc: Lloret de Mar (Girona)

Titulació: Diplomatura o Grau en Treball Social.

Categoria professional: Grup professional 1

Requisits:

 • Experiència prèvia en programa d’acollida – atenció humanitària.
 • Capacitat per treballar en equip.
 • Capacitat organitzativa i resolutiva.
 • Competència en comunicació escrita.
 • Maneig avançat de Word i Excel.
 • Nivell intermedi en el coneixement de francès i/o anglès.
 • Es valorarà estar en possessió de certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Oferim: Contracte eventual fins el 31/12/2023.

Incorporació: Immediata.

Skip to content