4 integrador/a social – programa atenció humanitària a immigrants – dispositiu emergència crisi de les Canàries. Lloret de Mar (Girona)

Accem

Fins el 03/11/2023


SALARI: Segons conveni.

Funcions  a desenvolupar:

 • Recepció, primera atenció al centre.
 • Primera acollida a les persones usuàries proporcionant-los una assistència integral en coordinació amb l’equip tècnic.
 • Organització i planificació de les activitats de la vida quotidiana.
 • Intervenció amb les persones usuàries en els diferents àmbits en què es relacionen.
 • Registre d’usuaris en aplicacions informàtiques.
 • Informació i orientació, atenció individualitzada.
 • Impartició de tallers.
 • Altres accions contemplades per al desenvolupament del Programa.

Lloc: Lloret de Mar (Girona)

Titulació: CFGS, Integració Social.

Horari: Torns d’entre setmana, matins i/o tardes, nits, i torns de cap de setmana.

Categoria professional: Grup professional 2

Requisits:

 • Experiència prèvia al programa d’acollida.
 • Habilitat per a treballar en equip.
 • Habilitat organitzativa i capacitat resolutiva.
 • Maneig eficient de Word i Excel.
 • Coneixement d’idiomes, especialment FRANCÈS.
 • Es valorarà estar en possessió de certificat de discapacitat igual o superior al 33%, Carnet de conduir, Coneixements sobre l’àmbit de l’acolliment humanitari, la protecció internacional i l’estrangeria.

Oferim: Contracte eventual fins el 31/12/2023.

Skip to content