Especial sobre el nou reglament europeu de protecció de dades

 2018-06-01

El passat divendres 25 de maig va entrar en vigor el nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD)

En tant que persones jurídiques que gestionen bases de dades personals, les associacions també estan obligades a complir aquesta nova normativa. La nova regulació comporta canvis significatius i noves obligacions pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal.

Per ajudar a les associacions a implementar aquesta nova normativa, des de TJ hem obert un especial a la web on hi trobareu un recull de recursos informatius dels organismes oficials, un llistat de recursos que les federacions posen a disposició de les seves entitats membres, formacions de TJ i d’altres formacions. 

Especial nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD)

Si sou una federació i oferiu algun servei per a les vostres entitats membres envieu-nos un correu electrònic a tjussana@bcn.cat i en farem difusió a través d’aquest espai.

Skip to content