Els espais de TJ: Gratuïts per a les associacions de BCN. Oberts a tothom!

 2018-10-04

Com ja sabeu, a Torre Jussana oferim diverses opcions d’espais, amb diferents característiques que permeten diferents usos (reunions, assemblees, activitats a l’exterior, etc.)

La cessió d’aquests espais és gratuïta per a les associacions de BCN inscrites en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona i/o en el Codi Ètic de les Associacions de Barcelona, sempre i quan s’emmarquin en l’horari d’obertura de l’equipament i siguin gratuïtes, també, per a les persones assistents.

Ara, però, obrim els espais del centre a qualsevol persona i/o organització que vulgui fer-ne ús, tot i que no reuneixi els requisits esmentats anteriorment. Aquestes cessions són de pagament i s’apliquen sempre i quan no hi hagin demandes de cap associació de Barcelona, destinatàries principals del servei.

A la pàgina de cessió d’espais ja es poden consultar els preus públics que s’apliquen en aquests casos, aprovats pel Consell de Centre. Properament també s’aplicaran preus públics per a aquelles persones que vulguin gaudir de les formacions de TJ però que no reuneixin els requisits per fer-ho gratuïtament (és a dir, que no formin part d’entitats sense ànim de lucre de BCN), sempre i quan les associacions de la ciutat no exhaureixin les places.

Aquestes tarifes s’han pogut treballar arran del nou model de gestió cívica del centre i permeten obrir els serveis de Torre Jussana a d’altres col·lectius i persones que fins ara no hi podien accedir i que sovint els sol·licitaven. D’aquesta manera treballarem una nova via de finançament del projecte que revertirà en una millora dels serveis que oferim a les associacions.  

 

Skip to content