TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Fitxer General d'Entitats Ciutadanes

El Fitxer General d'Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l'Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la ciutat.

La seva creació és prevista a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana (art. 9) i està reglamentat mitjançant les Normes Reguladores del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes (B.O.P. 26/2/2004).

Avantatges de tenir l’associació inscrita al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes

  • Exempció de l'obligació d'incloure els documents que figurin en aquest fitxer i que estiguin actualitzats en les sol·licituds de subvencions que es presentin a l'Ajuntament de Barcelona o a algun dels seus ens instrumentals.
  • Dret a ser membre del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona.

Qui pot inscriure-s'hi?

  • Entitats amb seu social a Barcelona que tinguin per objecte fonamental de la seva activitat els interessos generals de la ciutat i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.
  • Entitats que, dins del marc territorial de Barcelona, representin interessos sectorials, econòmics, comercials, professionals, científics, culturals o similars.

Consulta del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes

Inscripció en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes

Sol·licitud de canvi de dades d'una entitat que consta en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes

Contacta amb TJ

ADREÇA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dll. a dj. de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h i els dv. de 10 h a 18 h.

IMPORTANT
Per a venir presencialment a informar-se o a sol·licitar algun servei cal sol·licitar cita prèvia:


HORARI D'OBERTURA DEL CENTRE
De dll. a dj de 9 h a 21 h i dv. de 9 h a 20 h.

Segueix-nos!