Descarregueu l’UP sobre perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per entitats

 2017-02-14

Presentem un nou Útil Pràctic de Torre Jussana. En aquest cas amb el títol “Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats”.

Elaborat pel Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, aquesta nova puclicació té per objectiu oferir a les entitats de la ciutat un material pràctic en matèria d’igualtat de gènere, adaptat a les seves necessitats, tant en el funcionament intern com pel que fa a les activitats i projectes que impulsen.

Descarregueu-lo aquí

 

Conceptes, eines i tècniques metodològiques

Els continguts s’agrupen en 3 grans blocs temàtics:

La igualtat: conceptes bàsics i fonaments legals. S'exposa què s'entèn per gènere, per què és important abordar-ne la seva perspectiva, com es socialitza, què s'entén per igualtat i per discriminació per motius de gènere, i es contextualitza el concepte en l'àmbit de les entitats.

Informació i eines per tal que les entitats puguin incorporar la perspectiva de gènere en els seus plans estratègics i projectes, en el qual es fa especial èmfasi en la comunicació i el llenguatge no sexista i es donen algunes recomanacions en aquest sentit.

Continguts teòrics i tècniques metodològiques sobre mesures per fomentar la igualtat, així com la definició i les fases per d'elaboració d'un  prevenció i intervenció en situacions d’assetjament, usos del temps i apoderament de les dones dins de les associacions.

 

"Un pas important per la justícia de gènere"

Aquest nou Útil Pràctic de TJ es va presentar el passat dimarts 14 de febrer al Centre Cívic Pati Llimona, davant de gairebé un centenar de persones. La Regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, va obrir l'acte afirmant que "per fomentar la justícia de gènere cal psoar-se, també, al costat de les entitats". 

Seguidament va intervenir la presidenta del Consell d'Associacions de Barcelona, Montserrat Morera, que va recordar que "en els òrgans de govern de les associacions encara cal avançar en matèria d'equitat" i va assenyalar que "aquest nou Útil Pràctic pot ajudar molt en aquest sentit".

Per la seva banda, el Comissionat de Democràcia Activa i Participació, Fernando Pindado, va assenyalar que "el fet que el món associatiu es plantegi proactivament aquesta qüestió és un pas important per a la justícia de gènere" i va donar pas a Estel Crusellas i Verònica Santoro, del CIRD, que van desgranar els continguts inclosos en la publicació

 

Els Útils Pràctics de TJ

La col·lecció Útils Pràctics de Torre Jussana és una de les publicacions periòdiques del centre. Agrupa manuals sobre temàtiques d’interès per a les associacions, amb contextualització teòrica i exemples i eines d’aplicació pràctica.

Els números disponibles en format PDF es poden descarregar gratuïtament en aquest enllaç. També es poden sol·licitar en paper (Preu 5€) contactant amb TJ (932 564 118, tjussana@bcn.cat).

Skip to content